HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse- og sosialfag

Yrkesfaglærer: helse- og oppvekstfag

Vil du bli lærer? Er du helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, hudpleier, fotterapeut, tannhelsesekretær, helsesekretær, ambulansearbeider, portør eller ortopeditekniker? Da kan yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag være noe for deg.

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag gir deg oppdatert yrkesfaglig dybdekompetanse innenfor eget fagområde, og breddekompetanse i de ulike yrkene i helse- og oppvekstfag. Pedagogikk og yrkesdidaktikk er integrert i alle emner.

Les mer om innhold og organisering.

Oversikt over emner i studiet

 • Helse- og oppvekstyrkene og lærerlærerrollen.
 • Kommunikasjon og samhandling og læreren som leder.
 • Ungdom, oppvekst og livsløp.
 • Forebyggende helsearbeid.
 • Fysisk og psykisk helse.
 • Mat, helse og helsefremmende aktiviteter.
 • Utdanning og yrker i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.
 • Danning og utdanning til helse og oppvekstfaglige yrker.
 • Bacheloroppgave.

Studiet kan gjennomføres på heltid over tre år, eller på deltid i løpet av fire år. Studiet er samlingsbasert og det gjennomføres ti ukesamlinger på høgskolen per studieår for heltidsstudenter og omtrent syv til åtte ukesamlinger for deltidsstudenter.

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver/arbeidskrav individuelt eller i gruppe. Det stilles krav om 80 prosent frammøte ved samlinger. 

Målgruppe

Målgruppe er deg som er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, hudpleier, fotterapeut, tannhelsesekretær, helsesekretær, ambulansearbeider eller ortopeditekniker. Studiet passer for deg med helse- og oppvekstfaglig bakgrunn som vil undervise i helse- og oppvekstfag i videregående opplæring, eller i faget "Mat og helse" på ungdomstrinnet. Du kan også jobbe ved opplæringskontor eller med opplæring i arbeidslivet.

Praksisopplæring

Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring på yrkesfaglærerutdanningen, fordelt slik:

 • 70 dager yrkespedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag.  
 • 60 dagers yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen skal studentene prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
 • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
 • Det er universitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
 • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
 • Yrkesfaglig praksis gjennomføres i ulike bedrifter/virksomheter, der studentene selv inngår avtale med egnet praksissted etter gjeldende rammer for studiet.
 • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke evt. reise- og boutgifter.
 • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser etc. må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter for øvrig.
 • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Evt. fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
 • Fritak for praksis og lignede må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt infosenter-lui@oslomet.no.

Det er utarbeidet nettsider som gir utfyllende informasjon om yrkespedagogisk praksis. Her finnes eksempelvis rammer, praksiskalender, praksisguide og retningslinjer.

Samlingsdatoer

Samlingsuker for høst 2018 finner du på student.oslomet.no.

Stipend 

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Heltid:
Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål.
Deltid:
Ordinær kvote: 54,2
Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

 • Fullført en av de yrkesfaglige utdanningene innen helse og oppvekstfag
 • Minimum to års yrkespraksis etter fullført utdanning (etter fag-/svennebrev eller vitnemål) innenfor faget du er utdannet i

Søk med studiekode

215 123 (heltid)
215 106 (deltid)

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag August 180 3 år, heltid (4 år, deltid) Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Kjersti Lisbeth Johnsen
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å undervise på utdanningsprogrammet i helse- og oppvekstfag i videregående skole, opplæring i bedrift og i voksenopplæringen.

Les mer om jobbmuligheter

I tillegg gir det kompetanse til å undervise i "Mat og helse" og ulike valgfag i grunnskolen.

Dessuten kvalifiserer studiet til å ta master i yrkespedagogikk.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Les om utveksling ved yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag

Publisert: Oppdatert: