HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglærer: medier og kommunikasjon

Bachelorstudiet gir deg mulighet til å lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på og utvider din yrkeskompetanse.

Om studiet

Utdanningen deles inn i fagområdene yrkesfaglig bredde, yrkesfaglig dybde og yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk:

  • Yrkesfaglig bredde lar deg utvikle forståelse for den yrkesfaglige bredden i programområdet i videregående opplæring.
  • Yrkesfaglig dybde lar deg utvikle kompetanse og evne til utvikling og endring innenfor ditt eget fagbrevområde.
  • Yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk knytter alle elementene sammen og forbereder deg på å arbeide med opplæring av andre mennesker.
Les mer om innhold og organisering.

Opplæringen er samlings- og nettbasert, med samling på høgskolen hver fredag gjennom hele studieåret. Studiet starter med en oppstartuke på høgskolen medio august. Mellom fellessamlingene er studentene inndelt i lokale tverrfaglige grupper som har gruppemøter minimum en gang per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis både i skole og næringsliv.

Studiet bygger på yrkesfaglige opplæringstradisjoner hvor praksisorientering, problemorientering, opplevelsesorientering og erfaringslæring vil være sentrale arbeidsformer. Refleksjon, analyse og drøfting i plenum, gruppe og individuelt vil også være gjennomgående arbeidsmetoder i studiet. Tverrfaglige oppgaver står sentralt i studiet.

Ellers benyttes forskjellige læringsaktiviteter som forelesninger, oppgaveløsninger, fagskriving, rollespill, gruppeoppgaver, prosjekter og utplassering i bedrifter. Ved å benytte et bredt utvalg av undervisningsmetoder ønsker vi å gi studentene et repertoar av undervisningsmetoder som senere kan benyttes i skole og bedrifter.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt opp nye studenter til yrkesfaglærerutdanningen i medier og kommunikasjon.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle.
Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

  • Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i medier og kommunikasjon
  • Minimum to års relevant yrkespraksis.

Søk med studiekode

215 082

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i medier og kommunikasjon Ikke opptak i år. 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Anne Elin Færestrand
Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Bilde av studenter som redigerer filmopptak i et redigeringsprogram på datamaskinen.

Jobbmuligheter

Målet for utdanningen er å utvikle profesjonelle yrkespedagoger som kan arbeide med yrkesfagopplæring i teknologiske fag i videregående utdanning, ved opplæringskontor og innenfor opplæring i arbeidslivet.

Du kan også gå videre med mastergradsstudier i yrkespedagogikk. 

Publisert: Oppdatert: