HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Yrkesfaglærer: restaurant- og matfag

Vil du bli lærer? Har du fag- eller svennebrev som kokk, servitør, baker, konditor, slakter, kjøttskjærer, pølsemaker, butikkslakter, fagarbeider matproduksjon eller sjømathandler? Da kan denne yrkesfaglærerutdanningen være noe for deg.

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag består av yrkesfaglige temaer som ernæring, matteknologi, produktutvikling, entreprenørskap, kvalitetssikring, bransjekunnskap og fordypning innenfor eget yrke. For å lære å bli en profesjonell yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag knyttes yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk tett mot de yrkesfaglige temaene.

Enkeltemner som etter- og videreutdanning

Vi tilbyr også enkeltemner for lærere og instruktører som ønsker etter- og videreutdanning. I emnebeskrivelsene i programplanen kan du se en detaljert beskrivelse av hva hvert enkelt emne inneholder.  Les mer om muligheten til å ta enkeltemner på yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag. 

Søknadsfrist for opptak til følgende enkeltemner med oppstart høsten 2018 er 24. mai . Følgende emner lyses ut:

Les mer om innhold og organisering.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og oppgaver løser du hjemmefra mellom samlingene. Det betyr at du kan bo hjemme og studere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  I første studieår er det ni femdagers samlinger. Undervisningen starter mandager kl. 10.00 og avsluttes fredager kl. 14.00. 

Samlingsdatoer for høsten 2018 og våren 2019 finner du på student.hioa.no. 

Målgruppe

Studiet passer for deg med matfaglig bakgrunn som vil bli lærer i restaurant- og matfag, i skolefaget Mat og helse,  jobbe ved opplæringskontor eller med opplæring i arbeidslivet.

Praksisopplæring

Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring på yrkesfaglærerutdanningen, fordelt slik:

 • 70 dager yrkespedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag.  
 • 60 dagers yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen skal studentene prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet. 

Vær oppmerksom på følgende:

 • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
 • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
 • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
 • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
 • Yrkesfaglig praksis gjennomføres i ulike bedrifter/virksomheter, der studentene selv inngår avtale med egnet praksissted etter gjeldende rammer for studiet.
 • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke eventuelle reise- og boutgifter.
 • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter for øvrig.
 • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Eventuelt fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
 • Fritak for praksis og lignede må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt infosenter-lui@hioa.no.

Det er utarbeidet nettsider som gir utfyllende informasjon om yrkespedagogisk praksis. Her finnes eksempelvis rammer, praksiskalender, praksisguide og retningslinjer.

Om studenter og lærere

Les om lærerne og noen av studentene på studiet.

Stipend 

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Søk med studiekode

215 124

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag August 180 3 år, heltid, samlingsbasert Kjeller, Skedsmo Norsk 30

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Daniel Bødtker-Lund
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg mulighet til å lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på din yrkeskompetanse.

Les mer om jobbmuligheter

Målet for utdanningen er å utvikle profesjonelle yrkespedagoger som kan arbeide med opplæring i restaurant- og matfag, i skolefaget "Mat og helse", ved opplæringskontor eller med opplæring i arbeidslivet.

Du kan også gå videre med mastergradsstudier i yrkespedagogikk.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Les mer om utveksling ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag

Camilla Evensen i et kjøkken
Publisert: Oppdatert: