HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning ved HiOA

Yrkesfaglærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABY)

Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning for deg som arbeider med yrkesfaglig opplæring i minst 30 prosent stilling. Du bruker eget arbeid til utprøving og erfaringsutvikling for å tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning (ABY) med oppstart høst 2018 er dessverre avlyst

Om studiet

Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning (ABY) med oppstart høst 2018 er dessverre avlyst. Grunnen til dette er for for få kvalifiserte søkere. 

OsloMet tilbyr fortsatt yrkesfaglærerutdanning ved søknad gjennom  Samordna opptak. I flere studieretninger vil det her legges ut ledige plasser i sommer. Oversikt over ledige plasser legges ut 19. juli og disse kan søkes fra 20. juli. Merk at hvis du registrerer ny søknad i Samordna opptak må du laste opp dokumentasjon i denne søknaden selv om du har lastet opp i søknad til ABY tidligere.

Les mer om innhold og organisering.

Du kan lese om yrkesfaglærerutdanning på  OsloMets nettsider

Hvis du har spørsmål om registrering av søknad, dokumentasjon eller andre spørsmål om søknad og opptak,  ta gjerne kontakt med seksjon for opptak og veiledning,  opptak@oslomet.no.

Den arbeidsplassbaserte yrkesfaglærerutdanningen (ABY) gir deg dybdekompetanse over fagbrevnivå innen eget yrke og kunnskap om andre yrker i eget utdanningsprogram. Du får kompetanse til å lede tilpasset, yrkesrelevant og samfunnstjenlig yrkesopplæring i skole, bedrift eller offentlig virksomhet.

Utdanningen veksler mellom samlinger på OsloMet og utprøving av læreraktiviteter på egen arbeidsplass. Du får derfor muligheter for ferdighetstrening og kompetanseheving i lærerjobben gjennom daglig arbeid. 

Kvalitetsutvikling av opplæringen på studentenes arbeidsplass er et viktig mål med ABY. Kolleger og ledelse involveres i studentens læringsoppgaver. Kompetanseutvikling for studentens team, avdeling, ledelse og andre i organisasjonen er et klart mål.

Egen arbeidsplass er din viktigste læringsarena i studiet. Konkrete læreraktiviteter planlegges, begrunnes, evalueres, dokumenteres og belyses teoretisk i samarbeid med lærerne og veilederne ved OsloMet, mens du prøver dem ut på din arbeidsplass i samarbeid med egne kolleger.

Emnene gjennomføres så langt det er mulig basert på studentenes daglige arbeidsoppgaver med opplæring/kompetanseutvikling i skole og arbeidsliv. Yrkesfaglig og pedagogisk praksis integreres i emnene.

Samlingsbasert studium  

Studiet er samlingsbasert. Det gjøres avtale om samarbeid mellom student, OsloMet og studentens arbeidsplass, som sikrer nødvendig disponibel stillingsprosent i studieperioden, tilrettelegging og oppfølging fra alle parter. Samlingsdatoer ligger på student.oslomet.no

Innhold i studiet

Bachelorutdanningen Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning har et omfang på 180 studiepoeng og består av

  • Profesjonsfag (60 studiepoeng) med veiledet yrkespedagogisk praksis, pedagogikk (30 studiepoeng) og yrkesdidaktikk (30 studiepoeng)
  • Yrkesfag (120 studiepoeng) med veiledet yrkesfaglig praksis, yrkesfaglig bredde (60 studiepoeng) og yrkesfaglig dybde (60 studiepoeng)

 Veiledet yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring inngår som en integrert del av de ulike fagområdene.

Målgruppe

Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere med fag-/svennebrev eller tilsvarende og relevant praksis fra ett eller flere yrker som inngår i alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Aktuelle yrkesområder er knyttet mot korresponderende utdanningsprogram i videregående opplæring (Kunnskapsløftet). Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere som til daglig arbeider med yrkesopplæring/kompetanseutvikling i skole, bedrift eller offentlig virksomhet.

Stipend 

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars 2018

Opptakskrav

  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå
  • Minimum to års yrkesfaglig praksis etter avsluttet yrkesutdanning
  • Generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse
  • Arbeidsforhold i skole, bedrift eller offentlig virksomhet, som innbefatter opplæring av elever, lærlinger eller andre som skal utvikle kompetanse systematisk, tilsvarende minimum 30 prosent av heltidsstilling
  • Underskrevet avtale mellom søker og skole/arbeidsgiver om at tid tilsvarende 30 prosent av heltidsstilling skal tilrettelegges til studieaktiviteter på skolen/arbeidsplassen.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning Høst (avlyst i 2018) 180 Tre år, heltid. Studenter kan få tilpasset deler av studiet på bakgrunn av tidligere utdanning og/eller realkompetansevurdering, både med tanke på studiets innhold og varighet. Kjeller, Skedsmo og studentens arbeidsplass i skole eller bedrift/offentlig virksomhet Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå til student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Grete Haaland

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for ledelse av opplæringsaktiviteter som yrkesfaglærer (8.- 13.trinn), instruktør, sensor og leder i videregående opplæring, fagskolesystemet, voksenopplæring og de tre øverste trinnene i grunnskolen, og for opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Studiet gir også relevant kompetanse for ledelse på mellomnivå relatert til aktuelle yrkesområder i arbeidslivet.

Du kan også gå videre med  master i yrkespedagogikk.

Publisert: Oppdatert: