Meny English

Viktig informasjon om eksamen ved utfasing av førskolelærerutdanningen

Høsten 2013 starter ny barnehagelærerutdanning. Denne utdanningen erstatter førskolelærerutdanningen.

Det er ikke bare tittelen som forandres, men hele strukturen og innholdet i utdanningen.

I forbindelse med den nye utdanningen vil eksamener ved alle førskolelærerstudiene (heltid/deltid/abf) ikke lenger arrangeres som ordinære eksamener.  Det vil bli arrangert ekstraordinære eksamener slik at de som mangler en eller flere eksamener skal ha mulighet til å gjennomføre disse.

Mangler du en eller flere eksamener fra 1. eller 2. studieår?

Da er det viktig at du allerede nå melder deg opp til ekstraordinær eksamen. Du er selv ansvarlig for melde deg opp til manglende eksamener.

Hvordan melde seg opp?

Oppmelding til ekstraordinær eksamen skal kun skje gjennom eget oppmeldingsskjema. Skjema kan leveres i postkassen til venstre for resepsjonen i P52eller sendes per post: Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet. Fakultet LUI, team eksamen. Pb 4 St. Olavs plass. 0130 OSLO

Når arrangeres eksamen?

Dato for den enkelte eksamen og informasjon om faglærer er per dags dato ikke avklart. Informasjon om dette publiseres på nettsidene fortløpende.

Kontaktinformasjon

eksamen-lui@hioa.no

Oversikt over eksamener

Studieprogram Fag/emne Emnekode Eksamensform Studiepoeng Dato Frist for oppmelding
Heltid Pedagogikk F2PEDMUN1ÅR Muntlig 8 Høst 2014: Dato kommer senere  
  Rom, natur og bevegelse F2REAL Muntlig 15 Høst 2014: Dato kommer senere  
  RLE F2KRL Skriftlig skoleeksamen 7 13. mars 13.02.14
  Pedagogikk F2PEDSKR1ÅR Skriftlig skoleeksamen 10 5. mars 05.02.14
  Norsk F2NOR Muntlig eksamen 5 20.-21. mars 20.02.14
Deltid Tverrfaglig oppgave på eget arbeidssted FLDFAG1TVERR Individuell oppgave + gruppeoppgave 12 Høst 2014: Dato kommer  
  Pedagogikk FLDP2SEM Skriftlig skoleeksamen 6 4. juni 04.05.14
  Fysisk fostring FLDFAG1FYSSE Hjemmeeksamen   11. april 11.03.14
  Samfunnsfag FLDFAG1SAM Hjemmeeksamen   11. mars 11.02.14
  Naturfag FLDFAG1NATM Hjemmeeksamen   15. mai 15.04.14
  Muntlig eksamen - Faggruppe 1 FLDFAG1MUN Muntlig eksamen   17.-19. juni 19.05.14
ABF-5 Kunst, kultur og kreativitet FLAKKK Skriftlig skoleeksamen og praktisk prøve 30    
  Arbeid med barn i naturen FLANATUR Skriftlig skoleeksamen og praktisk prøve 30    
  Matematikk, språk og tekst FLAMASPRÅK Skriftlig skoleeksamen og praktisk prøve 30    
  Bachelor-oppgave FLABACH Oppgave 15    
Nayén Bacci Myhrvold Publisert: Oppdatert: