Meny English

Viktig informasjon om eksamen ved utfasing av førskolelærerutdanningen

Høsten 2013 starter ny barnehagelærerutdanning. Denne utdanningen erstatter førskolelærerutdanningen.

Det er ikke bare tittelen som forandres, men hele strukturen og innholdet i utdanningen.

I forbindelse med den nye utdanningen vil eksamener ved alle førskolelærerstudiene (heltid/deltid/abf) ikke lenger arrangeres som ordinære eksamener.  Det vil bli arrangert ekstraordinære eksamener slik at de som mangler en eller flere eksamener skal ha mulighet til å gjennomføre disse.

Mangler du en eller flere eksamener fra førskolelærerutdanningen?

Da er det viktig at du allerede nå melder deg opp til ekstraordinær eksamen. Du er selv ansvarlig for melde deg opp til manglende eksamener.

Hvordan melde seg opp?

Oppmelding til ekstraordinær eksamen skal kun skje gjennom eget oppmeldingsskjema. Skjema kan leveres i postkassen til venstre for resepsjonen i P52eller sendes per post: Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet. Fakultet LUI, team eksamen. Pb 4 St. Olavs plass. 0130 OSLO

Kontaktinformasjon

eksamen-lui@hioa.no

Nayén Bacci Myhrvold Publisert: Oppdatert: