HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere og tar utgangspunkt i faglig oppdatering i bruken av ny teknologi. Studiet omhandler hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver og metoder i yrkene kan gjøres om til relevante læringsoppgaver for elevene.

Faglig innhold

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Kartlegge og analysere bruken av ny teknologi i arbeidsoppgaver.
  • Anvendelse av ny teknologi i læringsoppgaver.

Tilbud 2018/19 - Yrkesfaglærerløftet

For studieåret 2018/19 tilbys emne ATEKO6100.

Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

Les mer om innhold og organisering.

Organisering

For hvert emne legges det opp til tre samlinger á to dager, to nettsamlinger og tre-fem dager hospitering i institusjoner/virksomheter/bedrifter.

Samlingsdager emne ATEKO6100, i Rogaland:

  • 11.-12. september
  • 12.-13. november
  • 10.-11. desember
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Rogaland fylkeskommune rekrutterer deltakere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole. Se emneplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

Studieinformasjon

Fakta

Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag Høst 2018 15 Et semester, deltid, samlingsbasert Rogaland Norsk Semesteravgift kr 600

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig: Runar Oudmayer

Administrativ: Mariann Tvetene 

Publisert: Oppdatert: