HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledersamling

Arbeidsinkludering gjennom sosialt entreprenørskap

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter og kunnskap slik at de kan bidra til å utvikle nye arbeidsplasser, sette brukerne i sentrum og kunne veilede mennesker inn i arbeidslivet.

Om studiet

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium. Mellom samlingene er det studieoppgaver på egen arbeidsplass.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet omfatter følgende tre emner:

  • ARBEO6100 Sosialt entreprenørskap og innovasjonsmetodikk (15 studiepoeng).
  • ARBEO6200 Behovskartlegging og problemløsning (15 studiepoeng).
  • ARBEO6300 Utviklingsarbeid i sosialt entreprenørskap (30 studiepoeng).

Emnene bygger på hverandre, og bør gjennomføres i rekkefølge. Gjennomført og bestått emne ARBEO6100 og ARBEO6200, eller tilsvarende, er en forutsetning for å starte på emne ARBEO6300. Dersom studiet selges som oppdrag, kan egen progresjon avtales.

Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Det er mulig å ta studiet uten å avlegge eksamen og uten å oppnå studiepoeng. Det utstedes da et kursbevis etter at studiet er fullført.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer som arbeider innen ulike arbeidsmarkedstilbud, tilrettelagt arbeid, NAV og andre. Studiet kan også være nyttig for lærere og for fagpersonell som arbeider innenfor området helse- og sosialfag med ansvar for utvikling og innovasjon i læring og arbeid.

Det forutsettes at deltakerne kan gjennomføre arbeidskrav og eksamen på egen eller annen egnet arbeidsplass.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Kunngjøres senere.
Ikke oppstart i 2017.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Arbeidsinkludering gjennom sosialt entreprenørskap Kunngjøres senere. 60 stp. 2 år, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk 30 Studie- og semesteravgift

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Anne Karin Larsen
Tlf.: 67 23 74 01

Administrativ:  Janne Dalen
Tlf.: 67 23 73 22

Publisert: Oppdatert: