HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsbilde av barn og barnehagelærer i barnehagen

Barnehagefaglig grunnkompetanse

Barnehagefaglig grunnkurs for barnehagemedarbeidere
Barnehagen er en lærende organisasjon hvor hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger
Dette kurset gir barnehagelærer og medarbeidere et felles språk og et felles begrepsapparat

Kurset er organisert over fire ettermiddagssamlinger, hver på 3 timer 

Det er ønskelig at minst to personer fra samme barnehage deltar på kurset

  • Tredje samling: Mandag 10. september 2018 i Pilestredet 42, rom Q 1015 
  • Fjerde  samling: Mandag 15. oktober 2018 (Denne samlingen er flyttet på grunn av  høstferie, Uke 40;  i skolene i Oslo og Akershus) 

Kurstid: kl. 15:00 -18:00, det blir enkel servering fra kl. 14:30 

Les mer om innhold og organisering.

Innholdet i kurset vil kretse rundt hovedtemaene: barns trivsel og allsidige utvikling - medvirkning - voksenrollen - lek og læring

Med en målsetting om at deltakerne etter endt kursrekke kan bli en viktig medspiller i utvikling av barnehagen:

  • kunne forstå og gi  barnefaglige begrunnelser for eget arbeid
  • være med å utvikle en lærende kultur  i barnehagen ved å reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger
  • integrere samfunnsmandatet i yrkesutøvelsen for å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med rammeplanen.
  • oppleve økt mestring og kompetanse i yrkeserollen som assistent i  barnehagen
  • å se sin betydning i å bidra til at  barna får en god barndom i barnehagen
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Utsatt frist 9. mai 2018

Opptakskrav

Assistenter i jobb i barnehage, og med støtte fra styrer / daglig leder. 

Studieinformasjon

Fakta

Barnehagefaglig grunnkurs 14. mai 2018 Fire samlinger Pilestredet Norsk 150 Studiet er gratis, det vil bli anbefalt innkjøp av noe litteratur
Publisert: Oppdatert: