HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward

Barnehagepedagogikk

Videreutdanningen i barnehagepedagogikk er et deltidsstudium for deg som er pedagog uten barnehagelærerutdanning og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studiet gir kompetanse på de mest aktuelle områdene knyttet til arbeid i barnehagen.

Om studiet

Dersom du er grunnskolelærer, barnevernspedagog, kateket eller Steinerpedagog og ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage trenger du til sammen 60 studiepoeng i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Dette studiet gir 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk.

Ved OsloMet får du samme kompetanse dersom du studerer:

eller

  • Videreutdanning i Småbarnspedagogikk og 
  • Videreutdanning i  Barnehagepedagogikk (dette studiet).

Studiene har samme innhold og kan også kombineres på tvers.

Se også informasjon fra Utdanningsdirektoratet om utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen.

Studieinnhold

  • Lek, læring, danning og omsorg i barnehagen
  • Didaktiske perspektiver i barnehagen
  • Rammeplanens fagområder
  • Ledelse i barnehagen
  • Barnehagen som en lærende organisasjon

(med forbehold om endringer).

Les mer om innhold og organisering. Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Opptakskrav er pedagogisk utdanning som grunnskolelærer 1.-7. trinn, allmennlærer, faglærer, spesialpedagog, barnevernspedagog, kateket, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk. For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. I tillegg må søkere ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden.
Søkere som arbeider i førskolelærerstilling i barnehage med dispensasjon fra utdanningskravet og som har bestått studiet «Småbarnspedagogikk» (30 studiepoeng), blir prioritert ved opptak.
Fra og med opptaket til studieåret 2016/2017 gjelder følgende for søkere med utenlandsk lærerutdanning: Slike søkere må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir). For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, og må også ha minst 20 prosent arbeidstilknytning til en barnehage i studietiden.

Studieinformasjon

Fakta

Barnehagepedagogikk Høst 30 To semestre, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Randi Evenstad

Administrativt kontaktpunkt og spørsmål om opptak: opptak-lui@oslomet.no

Bilde av en grønn, strikket elefantbamse.

Jobbmuligheter

Sammen med småbarnspedagogikk (30 stp.) og annen spesifikk pedagogisk utdanning, gir studiet i barnehagepedagogikk kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning.

Publisert: Oppdatert: