HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Coaching og relasjonsledelse

Studiet skal bidra til utvikling av handlingskompetanse i å anvende en coachende lederstil i en tid hvor kommunikasjons- og relasjonskompetanse er sentrale ferdigheter.

Om studiet

Studiet tar utgangspunkt i praksis og den nære sammenheng mellom praksiserfaringer og relevant teori. Det legges vekt på at teori konkretiseres og utprøves som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coacherkompetanse med spesiell vekt på relasjonsledelse.

Les mer om innhold og organisering.

Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring representerer en vesentlig referanseramme for studiet.

Studiet består av tre emner, to på 15 studiepoeng og ett på 30 studiepoeng:

 • CORO7100: Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil – 15 studiepoeng.
 • CORO7200: Grunnleggende kompetanse i teamcoaching – 15 studiepoeng.
 • CORO7300: Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner – 30 studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen er ledere eller ansatte som ønsker å utvikle og forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil.
Mål for dette studiet er å utvikle studentenes kompetanse ved at de skal

 • bevisstgjøre seg om ideologi, kunnskapssyn og læringssyn i coaching
 • utvikle sine ferdigheter innen coachingens spesifikke kommunikasjonsform
 • dyktiggjøre seg i coaching av gruppe, team og avdelinger
 • bevisstgjøre seg på coaching som ledelsesform og som verktøy i kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.
 • utvikle sin egen emosjonelle modenhet som grunnlag for god relasjonbygging

Samlingsdager
Kunngjøres senere

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist: kunngjøres senere
Slik søker du

 1. Registrer søknaden din på SøknadsWeb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2018. 
 2. Last opp påkrevd dokumentasjon for enten generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 3. Dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.
 4. Arbeidsadresse: Du må skrive navn og adresse på din arbeidsgiver i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

Opptakskrav

 • Opptakskrav til emne CORO7100 er generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.
 • Opptakskrav til emne CORO7200 er fullført og bestått emne CORO7100.
 • Opptakskrav til emne CORO7300 er fullført og bestått emne CORO7200.

Studieinformasjon

Fakta

Coaching og relasjonsledelse Høst/vår 60 stp. Samlingsbasert, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: ca. 600 kroner.
Emne 7100: 22 000 kroner.
Emne 7200: 22 000 kroner.
Emne 7300: 44 000 kroner.

Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:  Janne L. Dalen
Tlf.: 67237322 

Ofte stilte spørsmål?

Publisert: Oppdatert: