HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering.

Om studiet

Studiet gir innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv.

Les mer om innhold og organisering.

Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Disse inkluderes i følgende seks moduler: digital kompetanse; digitale tekster og presentasjoner; lyd, bilde og video; deltakelse på nett; digital tallbehandling og digitale læringsressurser.

Undervisning

Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene. Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt.

Målgruppe

Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere.

Studiet kan følges på to måter:
1) Som deltaker uten å ta eksamen. Du bruker ressursene fritt, kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd.
2) Som student med eksamen fra OsloMet (30 studiepoeng). Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene. Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave. Du får tilbakemelding på denne. Oppgaven blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til (muntlig) eksamen. Eksamen kan gjennomføres nettbasert. Da må du huske å melde deg til eksamen, samt betale semester- og studieavgift.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september for oppstart i vårsemesteret. 

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april for oppstart i høstsemesteret.

Ved søknad må du velge heltid eller deltid.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse.
For de som ønsker å ta kurset uten å være registrert som student eller avlegge eksamen:
Påmelding via BIBSYS Canvas.
For de som ønsker veiledning og å ta eksamen, søk opptak ved å klikke på oransje knapp under. Vær oppmerksom på at du må betale studieavgift hvis du ønsker veiledning og å ta eksamen.

Studieinformasjon

Fakta

Digital kompetanse for lærere Høst 2018 og vår 2019 30 Ett semester, heltid eller to semestre, deltid Nettbasert Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift er kr 10 000,- for 30 studiepoeng, som betales per semester (5 000 per semester).
For de som gjennomfører selvstudier uten å ta studiepoeng er kurset gratis.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Louise Mifsud

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: