HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
IKT-støttet læring

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Studiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer.

Om studiet

Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til god pedagogisk bruk.
Studiet er et samarbeid med Statped.   

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

 • Studiet er et videreutdanningstilbud til de som underviser eller skal undervise barn (på mellomtrinnet), ungdom og voksne, spesielt de som har ansvaret for barn, ungdom og voksne med språk-, lese- og skrivevansker.
 • Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT, for eksempel ansatte i PPT og Statped.

Som student får du

 • En teoretisk innføring om leseutvikling, leseforståelse og strategilæring
 • Kunnskap om bruk av digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet
 • Praktisk opplæring på bruk av utstyr, programvare og relevante arbeidsmåter og metoder, både på nettbrett (iPad) og Windows PC

Hovedtemaer

 • Arbeidsmåter og programvare/apper knyttet til lesing, skriving, læring og formidling
 • Lese- og skriveutvikling og bruk av IKT
 • Implementering av god bruk av IKT i opplæring som "møter" alle elever
 • Digitale læringsressurser og bruk av læringsplattformer
 • Bruk av sosiale medier i kommunikasjon, samhandling og formidling

Organisering - slik er studiet lagt opp

 • Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling, fellessamlinger på høgskolen og oppgaver mellom samlingene.
 • Veiledning skjer via nett og/eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student.
 • Det praktiske arbeidet mellom samlingene vil være knyttet opp til bruk av PC og nettbrett som verktøy.
 • Det forutsettes at studentene aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving, refleksjon og læring.
 • På samlingene må deltakerne ha med PC og nettbrett (iPad).

Vi gjør oppmerksom på at litteraturlisten vil bli oppdatert hvert studieår.

Samlingsdager

Kunngjøres senere.

Tid: kl. 09.00-15.00

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Kunngjøres senere

Opptakskrav

For opptakt til studiet må et av kravene være oppfylt:

 • Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk, eller tilsvarende
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå og PPU for yrkesfag

Studieinformasjon

Fakta

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Høst 15 Ett semester, deltid Kjeller Norsk 30 Semesteravgift: kunngjøres senere
Avgift; 600,- til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: Janne Dalen - tlf: 67237322

Publisert: Oppdatert: