HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 1

Engelsk 1, 1.-7. trinn

Engelsk er et verdensspråk, et danningsfag og et redskapsfag. Som engelsklærer må du være en trygg modell i klasserommet, med gode språkferdigheter og god innsikt i egne læringsstrategier.

Om studiet

Som engelsklærer skal du legge til rette for helhetlig begynneropplæring i engelsk i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid, med gjeldende læreplan og med det verdigrunnlaget skolen bygger på. Gjennom studiet Engelsk 1 vil du opparbeide deg solid kunnskap om engelsk for nybegynnere i et fagdidaktisk perspektiv.

Studiet har et tosidig mål:

  • Å videreutvikle din kompetanse i engelsk språk og engelskspråklige kulturer.
  • Å gi deg fagdidaktisk kompetanse til å praktisere kunnskapene og ferdighetene på best mulig måte i skolen.

Studiet går på heltid over ett semester. Det er fire undervisningsøkter per uke.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Engelsk 1, 1.-7. trinn Høst 30 Ett semester, heltid Pilestredet, Oslo Engelsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift er på ca. 7500 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Therese Tishakov 

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: