HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 1

Engelsk 2, 1.-7. trinn

Engelskfaget er et danningsfag og et redskapsfag. Studentene skal gjennom studiet opparbeide solid kunnskap om engelsk for nybegynnere i et fagdidaktisk perspektiv.

Om studiet

Studentene får kunnskap om hva som kjennetegner språkutviklingen i denne aldersgruppen, hvordan språket er bygd opp og hvordan ulike tekster best kan brukes på barnetrinnet til fordel for en mangfoldig elevgruppe.

Som fremtidige lærere må studentene vite hvordan de grunnleggende ferdighetene står sentralt i arbeidet med engelsk for nybegynnere, slik at de er i stand til å legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever fra 1. til 7. trinn i grunnskolen.

Les mer om innhold og organisering.

Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og gir fordypning i språkopplæring og i valg og bruk av ulike tekster på barnetrinnet. Emnet omfatter språkets oppbygging, videreutvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse samt kritisk vurdering av ulike sider ved engelskundervisning for barnetrinnet. Det dreier seg videre om et variert utvalg av aktiviteter og arbeidsmåter i faget. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangere.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn, eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Engelsk 2, 1.-7. trinn Vår 30 Ett semester Pilestredet Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift er på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Therese Marie Tishakov 

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: