HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Engelsk 2, 5.-10. trinn

Engelsklærerens hovedoppgave er å utvikle både sin egen og elevenes språklige, kommunikative og interkulturelle kompetanse. På denne videreutdanningen for lærere blir du i stand til å legge til rette for engelskundervisning i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og gjeldende læreplan.

Engelsklærerne må ha solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. De må også ha kunnskaper om det engelske språkets strukturer og om hvordan engelskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september 2018

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Engelsk 1, 5.-10. trinn, eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Engelsk 2 Vår 2019 30 Ett semester Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift er på 7500,00 kroner per semester.

Kontakt

Faglig:  Therese Marie Tishakov 

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: