HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 1

Engelsk årsenhet, 5.-10. trinn

Studiet retter seg mot deg som er lærer og underviser på 5.-10. trinn. Studiet tar utgangspunkt i engelsk som et kunnskaps- og ferdighetsfag, et kommunikasjonsfag, et opplevelsesfag og et dannelsesfag.

Om studiet

Studiet har et tosidig mål:

  • Å videreutvikle din kompetanse i engelsk språk og engelskspråklige kulturer.
  • Å gi deg fagdidaktisk kompetanse til å praktisere kunnskapene og ferdighetene på best mulig måte i skolen.

Arbeidet med målområdene i engelskstudiet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon. Kurset omfatter følgende tre kompetanseområder: Språklig, kulturell og fagdidaktisk kompetanse.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Engelsk, 5-10. trinn Høst 60 To semestre Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer studieavgift på kroner 7500,00 per semester.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Therese Tishakov

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Engelsk årsenhet, 5-10 gjør deg kvalifisert for å undervise i engelsk på 5.-10. trinn. Studiet gir deg rik anledning til å utvikle din egen språklige, kulturelle og fagdidaktiske kompetanse, samt din endrings- og utviklingskompetanse, noe som er nødvendig i grunnskolen i dag.

Publisert: Oppdatert: