HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fjerntolking

Emnet gir en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken og tolkingen foregår via telefon eller skjermløsninger.

Emnet omhandler tolketekniske og relasjonelle problemstillinger ved fjerntolking. I emnet skal studentene arbeide med å øke sin innsikt i fjerntolking.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppen er studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i fjerntolking.

Undervisning

Studiet er et deltidsstudium med ukentlige nettbaserte læringsaktiviteter i kombinasjon med én helgesamling. Studentene må påregne tid til selvstudium i tillegg til de organiserte læringsaktivitetene. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Tilbys ikke som enkeltemne

Opptakskrav

Fullført Tolking i offentlig sektor (30 sp) eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk.

Studieinformasjon

Fakta

Fjerntolking Vår 2016 15 Ett semester Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no). 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Hanne Skaaden

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha styrket praktisk-teoretiske kompetanse i fjerntolking. Emnet vil kunne passes inn i en framtidig bachelorgrad i tolking.

Publisert: Oppdatert: