HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fjerntolking

Emnet gir en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken og tolkingen foregår via telefon eller skjermløsninger.

Emnet omhandler tolketekniske og relasjonelle problemstillinger ved fjerntolking. I emnet skal studentene arbeide med å øke sin innsikt i fjerntolking.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppen er studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i fjerntolking.

Undervisning

Studiet er et deltidsstudium med ukentlige nettbaserte læringsaktiviteter i kombinasjon med én helgesamling. Studentene må påregne tid til selvstudium i tillegg til de organiserte læringsaktivitetene. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Tilbys ikke som enkeltemne

Opptakskrav

Fullført Tolking i offentlig sektor (30 sp) eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk.

FEIL NODE ID

Studieinformasjon

Fakta

Fjerntolking Vår 2016 15 Ett semester Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no). 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Hanne Skaaden

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha styrket praktisk-teoretiske kompetanse i fjerntolking. Emnet vil kunne passes inn i en framtidig bachelorgrad i tolking.

Publisert: Oppdatert: