HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Flerkulturell fagkompetanse 1

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø. Studiet gir kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv.

Om studiet

Studiet er preget av tverrfaglighet.  Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

Les mer om innhold og organisering.

Identitetshåndtering i et flerkulturelt samfunn drøftes gjennom følgende begrep:

 • Kultur, identitet og etnisitet
 • Individ og kollektiv
 • Status, rolle og kjønn
 • Minoritet og majoritet
 • Dikotomisering og stereotypisering
 • Fremmedfrykt og fordommer

Mobilitet og globale endringsprosesser drøftes gjennom følgende begrep:

 • Migrasjon
 • Stat, nasjon og samfunn
 • Kolonialisme
 • Imperialisme
 • Orientalisme
 • Postkolonialisme
 • Integrering, assimilering og segregering
 • Kompleks tilhørighet
 • Diaspora
 • Tansnasjonalitet

Kommunikative utfordringer og integrasjon drøftes gjennom følgende aspekter:

 • Konstruksjon av diskursive systemer i forhold til kjønn, generasjon og status
 • Diskurser om ”De Andre”

og gjennom følgende begrep:

 • Etnosentrisme og kulturrelativisme
 • Postmodernisme og nasjonalisme

Sosialisering og profesjonsvirksomhet drøftes gjennom følgende aspekter:

 • Danningsprosesser
 • Medbrakt og ervervet kompetanse
 • Formell og uformell kompetanse
 • Profesjonenes og profesjonsutøvernes syn på egen og andres kompetanse

Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Minimum tre års relevant høyere utdanning samt to års relevant yrkeserfaring, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Flerkulturell fagkompetanse 1 Høst 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Per Inge Båtnes

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: