HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Flerkulturell fagkompetanse 2

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø med flerkulturelle spørsmål.

Om studiet

Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv. Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

Les mer om innhold og organisering.

Fokus er velferdsstaten som samhandlingsarena mellom yrkes- og profesjonsutøvere og brukergrupper. Studiet er preget av tverrfaglighet. Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

Mål for studiet er å fremme kompetanse for yrkes- og profesjonsutøvelse i et flerkulturelt samfunn.

Planlagte samlinger for studieåret 2018/2019:

2018:

1.samling uke 36, 5.-7-september
2-samling uke 45, 7.-9.november

2019:

3.samling uke 3, 16.-18.januar
4.samling uke 12, 20.-22.mars

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Minimum tre års relevant høyere utdanning og to års relevant yrkeserfaring samt bestått Flerkulturell fagkompetanse 1 eller tilsvarende utdanning på minst 30 studiepoeng.

Studieinformasjon

Fakta

Flerkulturell fagkompetanse 2 Høst 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Inger Daae-Qvale

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: