meny
søk
English
Veiledning av nyutdannede lærere, innpassingsmodul

Flerkulturell pedagogikk i arbeid med barn

Organisering av studiet innebærer mulighet for å delta enten som fjern- eller campusstudent.

Om studiet

Undervisningen vil organiseres som campusundervisning og som virtuell undervisning. Som fjernstudent, trenger du pc med kamera og headsett. Første samling vil være en felles (obligatorisk) oppstartsamling i Oslo. Opptaket og fordeling av plasser vil foregå etter «første mann til mølla» prinsippet.

Studiet er nett- og samlingsbasert videreutdanningstilbud som går over to semester. Studiet er åpent for deltakere fra hele landet.

Målgruppen for studiet er barnehagelærere/førskolelærere og personer med annen relevant utdanning som gjennom sitt yrke har arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet.

Les mer om innhold og organisering.

Les mer om innhold og organisering.

Organisering av studiet

Organisering av studiet innebærer mulighet for å delta som fjernstudent eller campusstudent. Undervisningen vil organiseres som campusundervisning og som virtuell undervisning. Første samling vil være en felles (obligatorisk) oppstartsamling i Oslo. Du kan søke opptak som student på høgskolens campus (Pilestredet) eller som fjernstudent fra der du arbeider og bor. Opptaket og fordeling av plasser vil foregå etter «første mann til mølla» prinsippet.

Emnet er samlingsbasert med forelesninger og gruppearbeid, veiledning via høgskolens lærestøttesystem (LMS) samt selvstudium. Det organiseres fire samlinger hvor studentene møtes enten i klasserommet eller via live streaming. Alle studenter får adgang til studiets nettressurser, der de holder kontakt med lærere og medstudenter gjennom høgskolens lærestøttesystem (LMS), videodeltakelse, diskusjonsforum, meldingsfunksjoner og e-post.

Innhold

Studiet består av fire hovedområder med tilhørende temaer. Temaene vil være gjennomgående i begge semestrene.

 1. Danning og medvirkning i et mangfoldsperspektiv

 • Ulike tilnærminger til mangfold og flerkultur i dagens barnehage
 • Sentrale perspektiver på danning og medvirkning
 • Implementering av barnehagens formålsparagraf

2. Ulike perspektiver på identitet, makt og barnehagelærerrollen

 • Identitet og tilhørighet
 • Ulike forståelser av en god barnehage
 • Ulike perspektiver på makt
 • Barnehagelærerrollen i et  samfunn i endring

3. Barn og familier med flyktningebakgrunn

 • Flyktninger i Norge i dag
 • Barn i asylmottak
 • Barn som nybosatte i Norge

 4. Profesjonsutvikling gjennom kritisk refleksjon

 • Teoretiske verktøy
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en mangfoldig barnehage
 • Planlegging,  gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av aksjonsforskning i barnehagen

 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke opptak på dette studiet etter 2016.

Da første samling er utsatt til 30.11.16 og 01.12.16, er det fortsatt mulig å søke på dette studieprogram. Søknadsfristen er utvidet til 15.11.16 , og det er første mann til mølle til vi når opptakskapasiteten.

Slik søker du:

1. Registrer deg som søker i Søknadsweb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og deretter videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2016. Deretter velger du fra fanen nr. 5844 Flerkulturell pedagogikk KFM
2. Last opp signert vedleggsskjema (Word) med påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb. I vedleggsskjemaet må du krysse av for om du skal følge undervisning som campusstudent eller fjernstudent. 
3. Skjema og dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått bachelorstudium - barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning, eller annen relevant utdanning på bachelornivå og dokumenterte arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet i studietiden. Med annen relevant utdanning menes for eksempel barnevernspedagog eller spesialpedagog.

Søkere med relevant utdanning må laste opp både vitnemål og bekreftelse fra arbeidsgiver (leder eller eier) som dokumenterer ansettelsesforhold i en stilling med arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet. Bekreftelsen må gjelde for hele studietiden. OBS: Vi godtar ikke arbeidskontrakt som gyldig dokumentasjon.

Studieinformasjon

Fakta

Flerkulturell pedagogikk Høsten 2016 (ikke opptak etter 2016) 15 stp. 2 semestre, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig : Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Administrativ:  Stine Rikter-Svendsen

bilde ovenfra av et bygg i Pilestredet.

Jobbmuligheter

Studiet omhandler sentrale temaer innenfor den flerkulturelle barnehagen/mangfold.

Studiet består av tre hovedområder med tilhørende temaer. Temaene vil være gjennomgående i begge semestrene:

Les mer om jobbmuligheter

Danning og medvirkning i et mangfoldsperspektiv

 • Ulike tilnærminger til mangfold og flerkultur i dagens barnehage.
 • Sentrale perspektiver på danning og medvirkning.
 • Implementering av barnehagens formålsparagraf.

Ulike perspektiver på identitet, makt og barnehagelærerrollen

 • Identitet og tilhørighet.
 • Ulike forståelser av en god barnehage.
 • Ulike perspektiver på makt.
 • Barnehagelærerrollen i et samfunn i endring.

Profesjonsutvikling gjennom kritisk refleksjon

 • Teoretiske verktøy.
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i en mangfoldig barnehage.
 • Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av aksjonsforskning i barnehagen.
Lukk
Publisert: Oppdatert: