meny
søk
English
International Education and Development

Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk i arbeid med barn

Organisering av studiet innebærer mulighet for å delta som fjernstudent. Undervisningen vil organiseres som campusundervisning og som virtuell undervisning.

Om studiet

Første samling vil være en felles (obligatorisk) oppstartsamling i Oslo. Du kan søke opptak som student på høgskolens campus (Pilestredet) eller som fjernstudent fra der du arbeider og bor. Som fjernstudent, trenger du PC med kamera og headset. Opptaket og fordeling av plasser vil foregå etter «første mann til mølla» prinsippet. 

Studiet er et nett- og samlingsbasert videreutdanningstilbud som går over to semestre, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Organisering av studiet innebærer mulighet for å delta som fjernstudent. Undervisningen vil organiseres som campusundervisning og som virtuell undervisning. Første samling vil være en felles (obligatorisk) oppstartsamling i Oslo. Du kan søke opptak som student på høgskolens campus (Pilestredet) eller som fjernstudent fra der du arbeider og bor. Opptaket og fordeling av plasser vil foregå etter «første mann til mølla» prinsippet.

Les mer om innhold og organisering.

Innhold

Studiet består av tre hovedemner:

Flerspråklighet og samfunn

 • Drøfting av sentrale begreper
 • Lover og grunnlagsdokumenter
 • Flerspråklige praksiser i samfunnet

Flerspråklige barns språkutvikling

 • Ulike måter å være flerspråklig på
 • Begrepslæring
 • Viktige faktorer for å få til en harmonisk flerspråklig utvikling
 • Språklige utfordringer hos nyankomne barn

Språkmiljø og andrespråkspedagogikk

 • Synliggjøring av flerspråklige ressurser i barnehagen
 • Samtalen i naturlige situasjoner
 • Arbeid med barnelitteratur og flerspråklige bøker
 • Bruk av språkstimuleringsmateriell og digitale verktøy
 • Kritisk bruk av kartleggingsverktøy
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke opptak på dette studiet etter 2016.

Da første samling er utsatt til 01.12.16 og 02.12.16, er det fortsatt mulig å søke på dette studieprogram. Søknadsfristen er utvidet til 15.11.16 , og det er første mann til mølle til vi når opptakskapasiteten.

Slik søker du:

1. Registrer deg som søker i  Søknadsweb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og deretter videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2016. Deretter velger du fra fanen nr. 5845 Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk KFM.

2. Last opp signert vedleggsskjema (Word) med påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb. I skjemaet må du krysse av for om du skal følge undervisning som campusstudent eller fjernstudent.

3. Skjema og dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått bachelorstudium - barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning, eller annen relevant utdanning på bachelornivå og dokumenterte arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet i studietiden. Med annen relevant utdanning menes for eksempel barnevernspedagog eller spesialpedagog.

Søkere med relevant utdanning må laste opp både vitnemål og bekreftelse fra arbeidsgiver (leder eller eier) som dokumenterer ansettelsesforhold i en stilling med arbeidsoppgaver rettet mot barnehagefeltet. Bekreftelsen må gjelde for hele studietiden. OBS: Vi godtar ikke arbeidskontrakt som gyldig dokumentasjon.

Studieinformasjon

Fakta

Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk Høsten 2016 (ikke opptak etter 2016) 15 stp. 1 år, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Elena Tkachenko

Administrativ:  Stine Rikter-Svendsen 

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Studentene skal gjennom dette studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å skape et godt språkmiljø i barnehagen – et miljø som synliggjør kulturelt mangfold og gir alle barn gode muligheter for utfoldelse og utvikling. 

Les mer om jobbmuligheter

Språkmiljøet skal støtte opp om barndommens egenverdi, men også gi impulser som forbereder barna på samfunnets krav til godt språk og god tekstforståelse.

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten

 • har utvidet kunnskap om flerspråklighet i samfunnet
 • har utvidet innsikt i flerspråklige barns språkutvikling
 • har inngående forståelse for hjemmets betydning for barnehagens arbeid med språkstimulering
 • har bred kjennskap til kartleggingsverktøy og hensiktsmessig bruk av disse i flerspråklige barnegrupper

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan stimulere flerspråklige barns helhetlige språkutvikling
 • kan veilede personalet og foreldre i pedagogiske spørsmål relatert til flerspråklighet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan skape et godt og variert språkmiljø i barnehagen
 • kan gjennom sine holdninger ivareta et ressursperspektiv på flerspråklighet
Lukk
Publisert: Oppdatert: