HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Peace and conflict studies in India

Freds- og konfliktstudier - studiested Nepal (i samarbeid med Kulturstudier)

Det daglige nyhetsbildet gir inntrykk av at verden står i brann. Det gjør den ikke! I det store og hele er menneskeheten på fremmarsj, og finner ut av sine uoverensstemmelser. Det er imidlertid ikke tvil om at globaliseringen har gjort at hjulene snurrer fortere, stemmene blir høyere, og temperaturen stiger.

Verden trenger mennesker som har innsikt i hvordan mellommenneskelig dynamikk ender opp i vold – eller kompromiss. Er du en fredsmegler?

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør-Asia.

Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden. Dette kombineres med en innføring i Nepals og Sør-Asias kulturer og samfunn, og bringer dermed våre egne opplevelser i Nepal nærmere pensumlitteraturen. Til sammen vil dette gi deg verdifulle erfaringer, ikke minst dersom du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

Les mer på nettsidene til Kulturstudier

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til 10. januar

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Peace and conflict studies Høst og/eller vår 30 1 semester, heltid Pokhara, Nepal Engelsk Semesteravgift ved OsloMet: 600 kroner.
Studieavgift hos Kultursider: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier, www.kulturstudier.no.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Du finner mer studieinformasjon på student.oslomet.no .

Kontakt

Faglig kontaktperson: Berit Helene Vandsemb

Administrativt kontaktpunkt: Kulturstudier

Publisert: Oppdatert: