HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Styring og ledelse

Global forståelse

Studiet er tverrfaglig og har elementer fra geografi, historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, utdanningsvitenskap og økonomi. Det særegne med studiet er måten disse fagene kombineres og anvendes på til å reise problemstillinger og utvikle kunnskap om Nord/Sør-forhold og utviklingsspørsmål.

Om studiet

Studentene skal gjennom studiet

  • tilegne seg kunnskaper om Nord/Sør-forhold og utviklingsspørsmål.
  • utvikle et tverrfaglig helhetlig grunnlag for problemorienterte årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger.
  • få innsikt i kulturers betydning for menneskelig samhandling.
Les mer om innhold og organisering.

Gjennom arbeid med en gruppeoppgave og en individuell oppgave skal studentene:

  • Bearbeide og framstille skriftlig ulike typer informasjon.
  • Tilegne seg kunnskap og selvstendighet i forhold til kildesøk og analytisk refleksjon.
  • Få samarbeidserfaring.

Organisering

Studiet er samlingsbasert med tre studiesamlinger. Samlingene går over tre eller fire dager og legges normalt til august/september, januar/februar og april/mai. På samlingene er det hovedsakelig lagt opp til forelesninger med diskusjoner og gruppeaktiviteter.

Målgrupper

Studiet henvender seg til:

  • Studenter som ønsker å bruke det som en del av et utdanningsløp ved andre høgskoler eller universiteter.
  • Studenter som ønsker å bygge ut en to-årig profesjonsutdanning til en bachelorgrad.
  • Yrkesutøvere som arbeider med bistand og internasjonale spørsmål i private og offentlige organisasjoner eller driver informasjonsvirksomhet innenfor feltet.
  • Lærere, helse- og sosialarbeidere og andre med behov for videreutdanning i internasjonale og flerkulturelle spørsmål.
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Starter ikke høst 2018

Studieinformasjon

Fakta

Global forståelse Høst 30 To semestre, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Det vil i tillegg komme en studieavgift på 21.000,- per semester. 

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Randi Jakobsen

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: