HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Gjennom dette studiet skal studentane auke den faglege og didaktiske kompetansen innan grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring og utvide den pedagogiske kompetansen for å bli fullgode lærarar i småskolen. Det er ikkje opptak til studiet i 2018.

Om studiet

Studiet har fire veker obligatorisk, rettleidd praksisopplæring i grunnskolen, og det vil bli lagt vekt på å gje ei praksisnær teoriforankring innan lesing, skriving og matematikk og innsikt i og røynsler med skolen som institusjon, klasseleiing og lærar - elevrolla.

Les mer om innhold og organisering.

I det første studieåret er det to fleirfaglege semester – lærarrolla og begynnaropplæring i matematikk og norsk og vurdering og tilpassa opplæring i matematikk og norsk. I det andre studieåret er det fagleg fordjuping i norsk og matematikk.

Studietilbodet er utvikla som ei kompletterande utdanning for førskolelærarar som skal kvalifisere seg til grunnskolelærar for 1. - 4. trinnet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars. Ikkje opptak i 2018.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført førskulelærarutdanning. I tillegg kjem krav om minimum snittkarakter 3 i matematikk (224 årstimer) og norsk (393 årstimer, gjennomsnitt av hovudmål, sidemål og munnleg), fra videregående skole. Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som har matematikk som programfag/studieretningsfag frå vidaregåande skole.

Studieinformasjon

Fakta

Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, med fordjuping i matematikk og norsk (GLSM) trinn 1.-4. (60 stp. over 2 år). Haust (ikkje oppstart i 2018) 60 stp. 2 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Studieavgift: 7500 kroner per semester.
Semester- og kopiavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.hioa.no  for meir informasjon. Her vil du óg finne alt om studiestart.

Kontakt

Faglig: Jannike Hegdal Nilssen

Administrativ:  opptak-lui@hioa.no 

Publisert: Oppdatert: