HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Gjennom dette studiet skal studentane auke den faglege og didaktiske kompetansen innan grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring og utvide den pedagogiske kompetansen for å bli fullgode lærarar i småskolen. Det er ikkje opptak til studiet i 2018.

Om studiet

Studiet har fire veker obligatorisk, rettleidd praksisopplæring i grunnskolen, og det vil bli lagt vekt på å gje ei praksisnær teoriforankring innan lesing, skriving og matematikk og innsikt i og røynsler med skolen som institusjon, klasseleiing og lærar - elevrolla.

Les mer om innhold og organisering.

I det første studieåret er det to fleirfaglege semester – lærarrolla og begynnaropplæring i matematikk og norsk og vurdering og tilpassa opplæring i matematikk og norsk. I det andre studieåret er det fagleg fordjuping i norsk og matematikk.

Studietilbodet er utvikla som ei kompletterande utdanning for førskolelærarar som skal kvalifisere seg til grunnskolelærar for 1. - 4. trinnet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars. Ikkje opptak i 2018.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført førskulelærarutdanning. I tillegg kjem krav om minimum snittkarakter 3 i matematikk (224 årstimer) og norsk (393 årstimer, gjennomsnitt av hovudmål, sidemål og munnleg), fra videregående skole. Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som har matematikk som programfag/studieretningsfag frå vidaregåande skole.

Studieinformasjon

Fakta

Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, med fordjuping i matematikk og norsk (GLSM) trinn 1.-4. (60 stp. over 2 år). Haust (ikkje oppstart i 2018) 60 stp. 2 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift er på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for meir informasjon. Her vil du óg finne alt om studiestart.

Kontakt

Faglig: Jannike Hegdal Nilssen

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: