HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnevern

Innføring i spesialpedagogikk

Studiet er begrunnet i behovet for spesialpedagogisk kunnskap for de som arbeider i barnehage, skolefritidsordning eller på ulike trinn i opplæringsforløpet og som ikke har pedagogisk utdanning på høgskolenivå.

Studiet skal bidra til å ivareta likeverdig opplæring og tilrettelegging som et overordnet opplæringspolitisk prinsipp slik at alle kan ta del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap. Like viktig er å kunne legge til rette for utvikling, trivsel og vekst i samsvar med individuelle forutsetninger og behov.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og tilbys kun i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver på egen eller annen egnet arbeidsplass.
Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng:

  • SPIN7100 Grunnleggende forståelse for det spesialpedagogiske arbeidet
  • SPIN7200 Læring og utvikling for grupper med særskilte opplæringsbehov

Målgruppe for studiet er de som arbeider i barnehage, skolefritidsordning eller på ulike trinn i opplæringsforløpet, uten pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Studiet er aktuelt også for andre som arbeider med opplæring eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov for eksempel innen idrett og annen frivillig virksomhet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Kontakt Folkeuniversitetet Sør-Øst

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Se programplanen for nærmere informasjon.

Fakta

Innføring i spesialpedagogikk Kontakt Folkeuniversitetet Sør-Øst 15+15 Deltid over 1 år Desentralisert Norsk Kontakt Folkeuniversitetet Sør-Øst
Publisert: Oppdatert: