HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Yrkespedagogikk

Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Gjennom studiet skal studentene utvikle den entreprenørielle lærerkompetansen, som innebærer å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser. Samarbeid med kolleger og ledelse av utviklingsarbeid på egen skole vil være en sentral del av studiet.

Faglig innhold

Studiet skal gi studentene kompetanse i å samarbeide og differensiere for å kunne tilrettelegge for økt elevaktivitet i gjennomføring av yrkesfaglig utdanning. Elevenes individuelle forutsetninger, yrkesfaglige interesser og behov skal legge føringer for lærerens planlegging av elevenes læringsprosess. Gjennom innovasjonspedagogisk tenkning skal studentene også utvikle sin evne til å lede slike prosesser ved bruk av entreprenørielle verktøy. 

Les mer om innhold og organisering.

Sentrale temaer i studiet:

  • Entreprenørielle verktøy.
  • Ledelse av entreprenørielle læreprosesser.
  • Innovasjon i yrkesfaglig opplæring.
  • Ungdomskultur og flerkulturell forståelse.
  • Multimodale presentasjoner.

Tilbud i 2017 - Yrkesfaglærerløftet

Studiet tilbys yrkesfaglærere i Oslo og Rogaland. Oslo kommune og Rogaland fylkeskommune rekrutterer deltakerne.

Organisering

Studiet er organisert som deltidsstudium med fysiske og nettbaserte samlinger. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver på egen arbeidsplass.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Oslo kommune v/utdanningsetaten og Rogaland fylkeskommune rekrutterer deltakerne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole. Se emneplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

Studieinformasjon

Fakta

Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag Høst 2017 15 Ett semester, deltid Oslo og Rogaland Norsk Semesteravgift: 600 kroner

Kontakt

Faglig kontaktperson: Marit Engum Hansen

Administrativ kontaktperson: Mariann Tvetene

Publisert: Oppdatert: