HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning og coaching

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Det er stort behov for rådgivningstjenester innen yrkes- og utdanningsveiledning. Studiet gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne og bidra til at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg.

Om studiet

Gjennom studiet får du kunnskaper og ferdigheter til å gi unge og voksne yrkes- og utdanningsveiledning. Gjennom ulike virkemidler, skal du kunne hjelpe dem til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt. Studiet omhandler også sosialpedagogisk rådgivning til elever i vanskelige og pressede livssituasjoner.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er praksisorientert og tar blant annet utgangspunkt i studentenes selvopplevde erfaringer og utfordringer i veilednings- og rådgivningssituasjoner. Deltakerne vil arbeide med studieoppgaver som knytter sammen tematiske innhold og arbeid med egen eller andres arbeidsplass.

Tar du hele studiet gir dette 60 studiepoeng da hvert emne er på 15 studiepoeng.

Studiet består av fire emner

KARO 6100: Karriereveiledning - grunnlag og prinsipper

Vektlegger teoretiske og praktiske kvalifikasjoner for profesjonell karriereveiledning. Innholdet omfatter grunnleggende innføring i sentrale områder knyttet til karriereveiledningsfeltet som lovgivning, rettigheter og regelverk som regulerer yrkes- og utdanningsvalg, og prosessen som fører fram til valgene. Emnet inneholder også kartleggingsverktøy, strategier og metoder i veiledning.

KARO 6200: Karriereveiledning - nettverksbygging og systemperspektiv

Legger hovedvekt på strategiarbeid og systemforståelse i karriereveiledning. Innholdet i emnet består blant annet av kunnskap om arbeidsliv og utdanningsstruktur, organisasjonsforståelse, endringsprosesser og nettverksarbeid.

KARO 6300: Sosialpedagogisk rådgivning - grunnlag og individperspektiv

Vektlegger marginaliserte og oversette grupper i opplæringsforløpet, personer med psykososiale lidelser og konflikthåndtering. Fokus vinkles fra veiledning til rådgiving.

KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgivning - systemperspektiv

Legger vekt på systemforståelse og nettverksarbeid i et samfunnsorientert perspektiv. Dette omfatter blant annet endringsarbeid, konflikthåndtering og multikulturell rådgivning.

Semesteroversikt

Vår 2019

KARO6200                            

23. og 24. januar 

27. og 28. februar 

27. og 28. mars   

29. og 30. april    

Eksamen 14. mai    

 

KARO6350  

30. og 31.januar

25. og 25. februar

04. og 05. april

07. og 08. mai

Eksamen 22. mai

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist til KARO6200 og KARO6350 er 15 november

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din på SøknadsWeb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier vår 2019.  
  2. Dokumentasjon på kvalifiserende utdanning eller realkompetanse må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.
  3. Arbeidsadresse: Du må skrive navn og adresse på din arbeidsgiver i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

Opptakskrav

Opptakskrav til emner i Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning er generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.

Normal studieprogresjon er å starte med KARO6100 etterfulgt av KARO6200 eller å starte med KARO6300 etterfulgt av KARO6350. Det er imidlertid mulig å ta emnene i selvvalgt rekkefølge. Ikke alle emner tilbys hvert semester.

Studieinformasjon

Fakta

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Høst/vår 60 stp. Samlingsbasert, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: ca 600 kroner.
Studieavgift: 22. 000 kroner.

Studieavgiften gjelder per emne. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:  Janne L. Dalen
Tlf.: 67 23 73 22 

Publisert: Oppdatert: