HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kommunikasjon via tolk

Møter du tolkebrukere i arbeidshverdagen din? Dagskurset møter et økende behov for kunnskap om å kommunisere via tolk hos ansatte i offentlig sektor og andre som møter tolkbrukere i arbeidshverdagen sin.

Kurset gir deg kunnskap om hvordan språkbarrieren påvirker din profesjonalitet som fagperson, hva som er tolkens ansvarsområde, tolkens arbeidsmåter og forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk.

Les mer om innhold og organisering.

Innhold

Ved å delta på kurset blir du i stand til å:
– Kommunisere via tolk i de vanligste situasjonene
– Legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk
– Forstå sammenhengen mellom egen profesjonalitet og kommunikasjon via tolk

Målgruppa for kurset er ansatte i offentlig sektor, enten som individuelle deltakere på et av våre dagskurs eller ved at et kurs bestilles for en særskilt arbeidsplass/yrkesgruppe.

Organisering

Dagskurset har en varighet på 6,5 time inkludert lunsj og er delt inn i seks økter og en avsluttende evaluering. Det blir lagt opp til korte pauser mellom øktene. Øktene består av forelesning, dialog, rollespill, film og gruppearbeid. Kurset følger en mal utviklet av Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om kurs som avholdes på OsloMet

Det settes opp dagkurs på OsloMet en gang per semester og datoer vil bli annonsert på våre nettsider.
Pris for dagskurset er kr. 2 300,- inkludert enkel lunsj. Vi tar forbehold om min 20 påmeldte når det gjelder gjennomføring av kurset.

Neste kurs er 20. november 2018. Til påmelding og betaling.

Bestilling av kurs

Kurset er tilrettelagt for ansatte i offentlig sektor og kan gjennomføres for din arbeidsplass på bestilling. Kurset kan holdes enten i OsloMets lokaler i Oslo eller hos oppdragsgiveren.
Ta kontakt med Ida Stabrun for et uforpliktende pristilbud.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Se annonserte datoer, kan også gjennomføres på bestilling.

Opptakskrav

-

Studieinformasjon

Fakta

Kurs i kommunikasjon via tolk Se annonserte datoer, kan også gjennomføres på bestilling 0 stp. 1 studiedag OsloMet Norsk 20 2300,- per deltaker ved kurs på OsloMet

Kontakt

Faglig:  Tatjana R. Felberg

Administrativ: Ida Stabrun

Publisert: Oppdatert: