HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kommunikasjon via tolk

Dette dagskurset skal møte det voksende opplæringsbehovet på feltet hos ansatte i offentlig sektor.

Kurset tilbys på oppdrag/bestilling og kan holdes enten i HiOAs lokaler i Oslo eller ute hos oppdragsgiveren.

Om kurset

Få kunnskap om hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet, tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter og forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk.

Les mer om innhold og organisering.

Kursdeltakerne skal

  • bli bedre i stand til å kommunisere via tolk i de vanligste situasjonene
  • kunne legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk og forstå sammenhengen mellom egen profesjonalitet og kommunikasjon via tolk

Kurset er delt opp i seks økter og en avsluttende evaluering. Øktene inneholder forelesning, dialog, rollespill, film og gruppearbeid. Kurset følger en mal utviklet av Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2011/2012, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Målgruppe og organisering

Målgruppa for disse dagskursene er ansatte i offentlig sektor, enten som individuelle deltakere eller ved at et kurs holdes for en særskilt arbeidsplass/yrkesgruppe. Kurset varer i 6,5 timer.

Dagskurset er godkjent som etterutdanning av Den norske jordmorforening, Den norske tannlegeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Vi tar forbehold om nok påmeldte når det gjelder gjennomføring av kurset.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Kurset holdes på oppdrag/bestilling. Ta kontakt!

Opptakskrav

Ta kontakt.

Studieinformasjon

Fakta

Kurs i kommunikasjon via tolk Oppstart på bestilling 0 stp. 1 studiedag HiOA Norsk 20 Ta kontakt for informasjon om kostnader.

Kontakt

Faglig:  Tatjana R. Felberg

Administrativ:  Eva Skals Johnskareng

Publisert: Oppdatert: