HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Early Childhood Education and Care (IMEC)

Kompletterende lærerutdanning

Studiet er rettet mot deg som har lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, men mangler godkjenning for å arbeide som lærer i norsk skole. Søkere som har bakgrunn som flyktning blir prioritert.

Om studiet

Kompletterende lærerutdanning er studiet for deg som har oppholdstillatelse i Norge og har gjennomført lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, og ønsker å jobbe som lærer i norsk skole. Studiet retter seg særlig mot deg som har fluktbakgrunn, men kan også være relevant for andre søkere.

Les mer om innhold og organisering.

Etter at du har gjennomført kompletterende lærerutdanning, med eventuell språkopplæring og eventuell påfølgende fagfordypning, vil du være kvalifisert til å jobbe i den norske grunnskolen på 5.-10. trinn. Det er Utdanningsdirektoratet som foretar den endelige godkjenningen av din lærerkvalifikasjon.

Fagfordypning

Grunnskolen etterspør ofte kompetanse i flere undervisningsfag hos lærere de skal ansette. Derfor bør du etter endt studium hos oss ha tre semestre med kompletterende utdanning og undervisningskompetanse i minst to skolefag.

Etter å ha bestått tre semestre med kompletterende utdanning, får du tilbud om fagfordypninger tilpasset dine behov, med omfang på 30 eller 60 studiepoeng. I noen tilfeller vil du ha tilstrekkelig med fagfordypning fra din ordinære utdanning. I løpet av første studieår gjør vi et intervju med deg for å kartlegge ditt behov for videre kompletterende utdanning/fagfordypning.

Organisering – slik er studiet lagt opp

Studiet består av 60 studiepoeng og omfatter pedagogikk, samfunnsfag, språkdidaktikk og praksis. Du gjennomfører studiet over tre semestre pluss eventuell fagfordypning. Første og andre semester er på deltid, og tredje semester er på heltid. Undervisningen er variert og består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og forberedte studentinnlegg.

Ved siden av de øvrige emnene i studiet får du mulighet for språkopplæring, som det er anbefalt å gjennomføre. I første semester er det tilbud om opplæring i norsk på B2-nivå for deg som ikke allerede er på dette nivået. I andre semester er det tilbud om opplæring i norsk på C1-nivå (akademisk nivå) for alle studenter. Merk at første og andre semester også blir heltidssemestre dersom du også følger emnene i Norsk språkopplæring. Les mer om emnene i Norsk språkopplæring.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

  • Lærerutdanning fra sitt hjemland utenfor EU/EØS-området
  • Dekke krav til norsk (minimum B1)
  • Dekke krav til engelsk i henhold til «Forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2». 
  • Ha oppholdstillatelse i Norge
  • Søkt og fått godkjenning av høyere utdanning hos NOKUT
  • Søkt godkjenning og fått avslag fra UDIR om godkjenning om å arbeide som lærer i Norge. Vedtak vedlegges søknaden.
  • Personer med flyktningebakgrunn vil bli prioritert

 Før studentene skal ut i praksis må de levere Norsk politiattest (jfr forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 6).

Studieinformasjon

Fakta

Kompletterende lærerutdanning Høst 60 Tre semestre, heltid/deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. 

Kontakt

Spørsmål om opptak, søknadspapirer, kvalifikasjoner m.m.:  opptak-lui@oslomet.no

Spørsmål om faglig innhold: Siv Eie

Publisert: Oppdatert: