HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 1

Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

Emnet gir kunnskap om hva ekstremisme er og om hvordan enkelte ungdommer ledes inn i såkalte radikaliseringsprosesser.

Om studiet

Emnet inneholder en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner samt kunnskaps- og ferdighetskomponenter.

I løpet av studiet vil det være tre ulike arbeidskrav; én skriftlig oppgave, én muntlig presentasjon og én flervalgstest. Kurset avsluttes med eksamen, som er en individuell semesteroppgave.

Les mer om innhold og organisering.

Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

  • ekstremisme og ekstremiseringsprosesser
  • konspirasjonsteorier
  • hatprat
  • relevant lovgivning

Temaene har til hensikt å gjøre det mulig å gjenkjenne ungdom som beveger seg mot ekstreme holdninger og oppfatninger, samt sette inn tiltak for å motvirke ekstremisme. Det vil også fokusere på å kunne gjenkjenne konspirasjonsteoretiske elementer og motvirke hatprat.

Organisering

Emnet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester. I løpet av semesteret vil det være tre samlinger over tre dager ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ukentlige læringsaktiviteter på nett mellom samlingene.

Emnet baserer seg på en stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin og har tilgang til internett.

Målgruppe

Målgruppen er profesjonsutøvere som møter ungdom, slik som lærere, helsesøstre, barneverns- og sosialarbeidere og politi, og som ønsker kunnskap om ekstremisme og ekstremisering. Dette emnet retter seg særlig mot ulike «førstelinje-tjenester», slik at disse vil bli bedre i stand til å gjenkjenne tegn på at ekstreme holdninger er i ferd med å utvikle seg. En slik identifisering er en forutsetning for å kunne forebygge den videre ekstremiseringsprosessen.

Emneplanen er for tiden under revisjon. Det vil bli gjennomført endringer i pensum og evalueringsformer. Læringsutbytte og kursets hovedinnhold forblir likevel det samme som beskrevet nedenfor. Følg med på denne siden for oppdatert emneplan. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet kreves treårig høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Kunnskap om ekstremisme og radikalisering Høst 15 Ett semester, deltid, nett- og samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglige kontaktpersoner:

Lars Gule

Anne Birgitta Nilsen

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: