HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og håndverk

Kunst og håndverk 1 (1-7 og 5-10)

Kunst- og håndverkfagets utøvende del utgjør hovedtyngden av studiet. Arbeidsmåtene er skapende og undersøkende. Praktisk arbeid, teori og kunnskapsstoff kombinert med didaktisk refleksjon danner en faglig helhet.

Om studiet 

Faget er forankret i fagområdene kunst, arkitektur, design og visuell kommunikasjon. 

I studiet oppsøker vi institusjoner og fora der kunst og formkultur blir belyst. I dette arbeidet er det viktig å se sammenhenger til annet fagstoff og reflektere over vår felles kulturelle tilhørighet og det flerkulturelle perspektivet som ligger så å si i alle områder av faget. Vi besøker gallerier og museer for å se samtidskunst og kunst og kultur fra tidligere tider. Vi samarbeider med sentrale institusjoner om deres tilbud til barn og unge.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Ved søknad må du velge enten 1-7 eller 5-10.

Opptakskrav

Det kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Studieinformasjon

Fakta

Kunst og håndverk 1, 1.-7. trinn
Kunst og håndverk 1, 5.-10. trinn
Høst 30 Ett semester, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Kursavgift er på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Lise-Kari Berg

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: