HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og håndverk

Kunst og håndverk 1 og 2 (årsenhet), 1-7 og 5-10

Studiet utgjør 60 studiepoeng (30+30). Faget Kunst og håndverk er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser.

Om studiet

Kunst og håndverk er først og fremst et praktisk fag hvor en arbeider i ulike materialer og teknikker. For eksempel maling, tegning, tekstil, tre, keramikk og digitalt foto. Det vil si at fagets utøvende del utgjør hovedtyngden av studiet med skapende og undersøkende arbeidsmåter. På denne måten danner praktisk arbeid, teori og kunnskapsstoff kombinert med didaktisk refleksjon en faglig helhet. Det er samtidig et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. 

Les mer om innhold og organisering.

Faget er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Faget er delt inn i hovedområdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Dette gjenspeiler faginnhold og –inndeling i LK06. Du kan ta 30 studiepoeng høstsemester og avslutte med det, og du kan bygge på med 30 studiepoeng vårsemesteret slik at du samlet sett får 60 studiepoeng. Årsenhet (60 stp) kvalifiserer for master. 

Kunst og håndverk er bygget opp av tre emner; ett emne på 30 studiepoeng og to emner på 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Planen omfatter studieenhetene Kunst og Håndverk 1 (30 studiepoeng i høstsemesteret) og Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng i vårsemesteret organisert som to emner á 15 studiepoeng.

Høstsemesteret er basert på fellesundervisning og det blir gitt praktiske oppgaver som utføres i løpet av semesteret. Vårsemesteret er todelt: Første del er organisert omtrent som forrige semester med fellesundervisning og praktiske oppgaver. Rundt midten av februar drar vi på studietur (alternativt opplegg for de som ikke kan). Etter studieturen er undervisningen konsentrert i 3 dagsseminarer og det arbeides utover det med individuell praktisk og teoretisk fordypningsoppgave og individuell veiledning. Studenten har i dette semesteret mer ansvar for å disponere sin egen tid. 

Faget er som nevnt delt inn i hovedområdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Studentene utvikler ferdigheter og kunnskaper om hovedområdene gjennom varierte arbeidsmåter med materialer, teknikker og estetiske virkemidler. Dette utgjør hovedtyngden i faget. Refleksjon og problematisering over egne og andres prosesser, erfaringer og produkter skal utvikle praktisk, estetisk og didaktisk kunnskap og forståelse.

Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget. Studentene styrkes i utviklingen av egen undervisnings- og veiledningskompetanse, og får erfaring med varierte undervisningsmetoder og ulike vurderingsformer som støtter elevers læring fra 1 – 10. trinn. Utvikling av digital kompetanse, inngår i undervisningen. Studenten skal kunne bruke gjeldende læreplan for Kunst og håndverk og kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon. Emneperiodene innebærer øvelser i ulike kunnskaps- og ferdighetsområder. Studenten får erfare systematiske, analytiske og mer spontane og intuitive måter å arbeide på. Ulike innfallsvinkler til arbeidet gir studentene variert erfaring med kreative og skapende prosesser. Det knyttes veiledning til arbeidet gjennom studiet.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Høstsemester: ca. 15 timer fellesundervisning pr. uke fordelt over 3 dager.

Vårsemester: Januar/februar: ca. 15 timer fellesundervisning pr. uke fordelt over 3 dager

Studietur medio februar: varighet 3-4 dager (inkl. reise)

Februar – juni: Fellesundervisning: 3 dagsseminarer spredt utover semesteret. Øvrig tid:Eget arbeid med fordypningsoppgaven. Individuell veiledning avtales med veileder.

Det forventes at studentene arbeider med faget også utenom undervisningsøktene. Gjelder både høst- og vårsemester.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke opptak til studiet i 2018.

 

Opptakskrav

Det kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Studieinformasjon

Fakta

Kunst og håndverk, 1-7, Kunst og håndverk, 5-10 Høst. Ikke oppstart i 2018. 60 To semestre, heltid Pilestredet Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer kursavgift på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Lise-Kari Berg

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Bilde av en hånd dyppet i flytende gips.

Jobbmuligheter

Undervisning i grunnskolen 1.-7. trinn eller 5-10. trinn

Publisert: Oppdatert: