HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og håndverk

Kunst og håndverk 2, 5.-10. trinn

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. Faget er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser.

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen med særlig vekt på ungdomstrinnet. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering.

Studiet består av to deler:

  • Generell del: påbygging av Kunst og håndverk 1, to- og tredimensjonalt arbeid.
  • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema

Med utgangspunkt i fagets hovedområder kunst, design og arkitektur, kan studenten selv velge tema. Fordypningsoppgaven skal ha både en praktisk og en skriftlig del.

Målgruppe

Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Undervisning

Undervisningen foregår stort sett på OsloMet, Pilestredet 52, Oslo (campus) og er organisert med hovedvekt på verkstedarbeid. Fagteori og fagdidaktikk er integrert i arbeidet.

Studietur

For Kunst og håndverk 2 vil det bli arrangert studietur til et aktuelt europeisk kultursted. Studieturen er å betrakte som en faglig aktivitet med krav om deltakelse. Studenter som ikke har anledning til å delta på studieturen, vil få et alternativt arbeidskrav. Studieturen betales i sin helhet av studentene selv. Prisen vil variere etter studentenes valg av reisemåte og overnatting.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg er det krav om bestått Kunst og håndverk 1 i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (ev. Kunst og håndverk 1 fra allmennlærerutdanningen).

Studieinformasjon

Fakta

Kunst og håndverk 2, 5.-10.trinn Vår 2019 30 Ett semester Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: 7500 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Lise-Kari Berg

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: