HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning av nyutdannede lærere, innpassingsmodul

Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger

Elever med fagvansker, utfordringer knyttet til omsorg og samspill eller til det språklige - hva er det de strever med? Hvordan skape et godt klasserom å lære i og være i, for alle elever?

Studiet inneholder et av tre fordypningskurs og et felleskurs. Det er normalt at noen elever i klassen har større utfordringer enn de fleste, midlertidig eller permanent. Fordypningskursene tar for seg de vanligste årsakene til at elever strever med å håndtere de krav som stilles i klasserommet.

Les mer om innhold og organisering.

Disse kursene fokuserer på henholdsvis utfordringer ved omsorg og samspill, det språklige og sosio-kulturelle, og fagvansker. Felleskurset fokuserer på hva som kjennetegner et godt klasserom for alle elever og hvordan vi som lærere kan utvikle det, sammen med våre elever. Sentrale begreper er elevkultur, det dialogiske, danning, inkludering, tilpasset opplæring, demokrati og medborgerskap.

Målgruppe

Grunnskolelærere som over tid har ansvar for elevgrupper. 

Undervisning

Studiet går over ett semester, i vårsemesteret. Det er fire økter á 3 timer undervisning hver uke. Kursene ligger i hovedsak på hver sin ukedag, men dette må justeres noe for å gå opp. Bare introduksjonsuka, praksis og veiledning er obligatorisk.

Ingen undervisning er lagt på samme tid, og det gir deg mulighet til å delta på alt som interesserer deg. En fagoppgave binder sammen fordypningskurs og felleskurs, og utgjør halvparten av eksamen. Det er lagt inn skriveuker og tekstbasert veiledning gjennom semesteret, og alle arbeidskrav bygger opp om fagoppgaven

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

 

Opptakskrav

For eksterne søkere forutsettes gjennomført første tre år av grunnskolelærerutdanninga, eller gjennomført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen med minimum 30 studiepoeng i pedagogiske fag.

Studieinformasjon

Fakta

Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger Vår 2019 30 Ett semester, heltid Pilestredet Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Simon Michelet

Administrativt kontaktpunkt:
opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Studiet bidrar til at du videreutvikler den dømmekraft og handlekraft som kjennetegner godt lærerarbeid. Sentrale fagbegreper i kombinasjon med gode eksempler fra klasserommet gjør det mulig å supplere eget repertoar av handlemuligheter, og derved utvikle eget handlingsrom. Det er betydningsfullt for både deg og dine elever.

Publisert: Oppdatert: