HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bilde av lærer og elever i klasserom

Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag

Utdanningen som lærerspesialist er for for yrkesfaglærere med yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y og som underviser i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag.

Studiet er på masternivå og gjennomføres på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Studietilbudet vil utvikles med utgangspunkt i føringene som gjelder for spesialistfunksjonen. Studiet skal gi studentene kompetanse som setter dem i stand til å ha en pådriverrolle i arbeidet med å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som lærende organisasjon. For at dette skal kunne realiseres for den enkelte lærer som tar spesialistutdanning, er det nødvendig at skoleleder og skoleeier tilrettelegger for gjennomføring av studiet og de arbeidskravene som stilles.

Studiet vil omfatte aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning, kollektiv profesjonsutvikling og fordypning yrkesdidaktikk og fag. Gjennom arbeidskrav skal studentene utvikle og utforske egen undervisningspraksis, i tillegg til å igangsette utviklingsprosesser på egen skole.

For nærmere informasjon om lærerspesialistutdanninger, herunder søknadsskjema og informasjon om viktige frister, se Utdanningsdirektoratets nettside om lærerspesialistutdanning.

Les mer om innhold og organisering.

Samlingsdager høst 2018/vår 2019

11.-12. september
30. oktober
28.- 29. november
15.-  januar
12. 13. -februar
09. april

Med forbehold om endringer. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknad via Utdanningsdirektoratet etter 1. februar 2018.

Opptakskrav

Det er fire ulike former for yrkes- eller profesjonsfaglig bakgrunn som gir grunnlag for opptak:

- fullført treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorgrad) innen fagområdet helse- og oppvekstfag
- fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag
- annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet bachelorutdanning, eller annet yrkes- eller profesjonsrettet utdanningsløp tilsvarende bachelornivå innen helse- og oppvekstfag.
- realkompetanse, vurdering av utdanning og erfaring som tilsvarer opptakskravet. Kompetanse som vurderes er kortere eller lengre utdanning på ulike nivåer, og dokumentert erfaring med opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet

Studieinformasjon

Fakta

Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag Høsten 2018 60 Fire semester, deltid Kjeller, Akershus Norsk 35 Semesteravgift: for tiden pr 600 kroner pr semester

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Marit Engum Hansen

Administrativ kontaktperson:  Janne L. Dalen - tlf. 67237322

Publisert: Oppdatert: