HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bedriftspedagogikk - læring på arbeidsplassen. Læring i arbeid ved HiOA

Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

Styrk læring på arbeidsplassen!
Arbeidsplassen er et sted for både arbeid og læring. På videreutdanningen i Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk er alle studieoppgavene knyttet til egen arbeidssituasjon.

Om studiet

Studiet organiseres på deltid, fire samlinger per 15 studiepoeng. Det forventes stor egenaktivitet fra studentene gjennom hele studiet, både individuelt og i grupper. Dette innebærer aktiv deltakelse i de ulike pedagogiske arbeidsformene. I periodene mellom samlinger løses oppgaver knyttet til egen læring og utvikling på egen arbeidsplass.

Les mer om innhold og organisering.

Emnene bygger på hverandre, og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Studiet tilbys både som betalingsstudium og som skreddersydd studium/oppdrag.

Emner

 • BEPE 7100: Grunnleggende metodikk for kommunikasjon og opplæring, 15 studiepoeng
 • BEPE 7200: Kompetanse, planlegging og utvikling, 15 studiepoeng
 • BEPE 7301: Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, 30 studiepoeng

Målgruppe

Studentene på dette studiet kommer fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Her vil du treffe folk fra håndverksbedrifter, barnehager, transportbransjen, andre bransjer og enkeltbedrifter. Slik kan du lære noe om hvordan andre bedrifter og virksomheter organiserer læring og utvikling.

Målgruppen er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter. Studiet passer for ansatte som utøver yrkespedagogisk arbeid i ulike stillinger og funksjoner:

 • De som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere
 • De som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling
 • Ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid
 • Tillitsvalgte

Studiet gir deg grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. Din verktøykasse er kunnskap og bevissthet, metoder, ferdigheter, innstillinger og holdninger.

Gjennom studiet styrker du din pedagogiske kompetanse mens du arbeider og får veiledning i egen bedrift. 

Samlingsdager
Kunngjøres senere

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist til emne BEPE7100: kunngjøres senere.

Opptakskrav

 • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk Bepe7100 er generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.
 • Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:1). fagbrev og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis eller 2). minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Språkkunnskaper skal   dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en
  beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere
  utdanning.
 • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk Bepe7200 er fullført og bestått emne Bepe7100.
 • Opptakskrav til emne Bedriftspedagogikk Bepe7301 er fullført og bestått emne Bepe7200.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din på SøknadsWeb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2018. 
 2. Dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.
 3. Arbeidsadresse: Du må skrive navn og adresse på din arbeidsgiver i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

Studieinformasjon

Fakta

Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk Høst/vår 60 stp. Samlingsbasert, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.
Emne 7100: 22.000 kroner.
Emne 7200: 22.000 kroner.
Emne 7301: 44.000 kroner.

Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:  Janne Dalen
Tlf. 67237322 

Bilde av en oppskrift skrevet ned på papir.
Publisert: Oppdatert: