HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiet er et tilbud under Kompetanse for framtidens barnehage i regi av Udir. Videreutdanningen skal styrke barnehagelærer/pedagogen i å lede personalgruppen. Pedagogisk lederskap utvikles i samarbeid med medarbeidere.

Om studiet

Målsetningen er å utvikle et godt læringsmiljø. Deltagerne får ferdigheter i å gjennomføre gode utviklings- og læringsprosesser ved bruk av egnede verktøy for god og effektiv prosessledelse. Parallelt arbeider deltagerne med et aksjonsbasert utviklingsarbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Videreutdanningen Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (30 studiepoeng) er et deltidsstudium for pedagogiske ledere og barnehagelærere. Tilbudet skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Pedagogisk ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner og refleksjoner over temaet med medstudenter og lærere. Barnehagens læringsmiljø med fokus på at det enkelte barn og barnegruppen får ivaretatt behovet for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning, vil være en gjennomgående del av studiet. Studentene skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer. Studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av rollen som pedagogisk leder. Samarbeid med foresatte, samt planlegging og gjennomføring av praktisk pedagogisk arbeid med barnegrupper i barnehagen inngår i utdanningen. Studiet vektlegger videre å oppøve ferdigheter i å gjennomføre utviklings- og læringsprosesser ved bruk av egnede verktøy for god og effektiv prosessledelse. Parallelt arbeider deltagerne med et aksjonsbasert utviklingsarbeid i egen barnehage.

Studiet har fokus på ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, og legger vekt på tett tilknytning mellom teoristudier og praksisfelt. Videreutdanningen er bygd på en todelt tilnærming. Dels dreier det seg om et individuelt studium, hvor barnehagelærerne som deltar, blir utfordret på nødvendigheten av å holde et kritisk blikk på egen forståelse av det å være leder. Dels er det et studium med fokus på barnehagens læringsmiljø, som er en viktig forutsetning for å styrke barns læring og utvikling. Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to semester med eksamen i vårsemesteret.

Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium (inkl. karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått videreutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (30 studiepoeng). Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Studiet åpner for søknad 1. februar 2018. Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet  (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere fra Udir vurderes for opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om hvordan man søker opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Det er et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet.

Studieinformasjon

Fakta

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen Høst 2018 30 Ett år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift: kr 600

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Publisert: Oppdatert: