HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kostøkonomi, ernæring og ledelse

Mat og helse 1, 1.-7. og 5.-10. trinn

Studiet er for deg som er lærer og ønsker videreutdanning. Mat og helse er et skolefag der elevene kan lære å løse praktiske oppgaver og tilegne seg teori om mat og kosthold, ernæring, helse, hygiene, miljø og forbruk. Faget er satt sammen av naturfaglige, ernæringsfaglige, samfunnsfaglige og praktiske deler.

Om studiet

Mat og helse er et allmenndannende, praktisk og estetisk profesjonsfag. Fagdidaktikken i dette studiet gir deg kunnskap om og innsikt i mat og helse-faget som undervisningsfag og ulike sider ved det å legge til rette for at elever i grunnskolen skal lære faget. Gjennom studentaktive arbeidsformer får du erfaring med å presentere og diskutere fagdidaktiske emner.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet tar for seg mat satt i sammenheng med livsstil, kultur og forbruk. Didaktiske perspektiver knyttet til fagområdet er vesentlig i emnet. Alle temaene omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. I tråd med de nasjonale retningslinjer for utdanningen legges det særlig vekt på mat og måltiders helsemessige dimensjon. Praktisk arbeid vil bli vektlagt og vil bli sett i lys av aktuell teori. 

Organisering

Studiet består av 3 timer teori og 4 timer praktisk arbeid i uken.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Mat og helse 1, 1.-7. trinn
Mat og helse 1, 5.-10. trinn
Høst 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer studieavgift på ca. 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer studieinformasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Hanne Müller

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Bilde av opphakkete tomater og agurker som ligger på en skjærefjøl.

Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til undervisning av elever i faget mat og helse i grunnskolen, samt helsefremmende opplysningsarbeid. 

Publisert: Oppdatert: