HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Matematikk 1

Matematikk 2, 1.-7. trinn

Gjennom matematikkfaget for trinn 1-7 utvikler du undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at du må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet.

Om studiet

Når du skal undervise i matematikk, trenger du en matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Dette innebærer at du selv må kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter. I tillegg må du også kunne analysere andres forslag til matematiske prosesser og argumenter, med tanke på å vurdere deres holdbarhet og potensial.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at du kan sette deg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette kurset vil de faglige emner på samme måte som for matematikk 1 være sentrert rundt sentrale faglige emner i grunnskolen. I matematikk 2 fordyper du deg i noen av temaene fra matematikk 1. Dette gjelder både hva som betegnes som matematikkfaglige tema og matematikdidaktiske tema. I matematikk 2 vektlegges også forskningsbasert kunnskap om læring og undervisning i matematikk i større grad. 

Etter å ha fullført matematikk 2 vil du ha 60 studiepoeng undervisningskompetanse i matematikk for 1.-7. trinn.

Undervisning/studiebelastning per uke

Studiet innebærer 6-7 undervisningsdager på høstsemesteret à 6 timer og 7-8 undervisningsdager à 6 timer på vårsemesteret.

Målgruppe og fokusområder

Målgrupper er studenter eller lærere som allerede har fullført 30 studiepoeng i matematikk (matematikk 1 eller tilsvarende) og vil bygge på slik at de til sammen får 60 studiepoeng i matematikk rettet mot 1.-7. trinn (30+30).

Fokusområder i kurset er:

 • Hvordan kunnskap i matematikk utvikles og begrunnes
 • Matematikk som skapende, resonnerende og undersøkende virksomhet
 • Problemløsning i matematikk
 • Matematisk modellering
 • Matematikk som et systematiske oppbygd kunnskapsområde
 • Ulike begrunnelser og bevis i matematikk
 • Symbolisering og representasjon i matematikk
 • Kommunikasjon i og av matematikk
 • Forskning og teorier om undervisning, arbeidsmåter, lærerroller og undervisningsmetoder i matematikk 
 • Forskning og teorier om lærerkompetanse i matematikk
 • Forskning og teorier om læring i matematikk
 • Forskning og teorier om elevers utvikling av matematisk kunnskap
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg er det krav om bestått Matematikk 1, 1.-7. (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Matematikk 2, 1.-7. trinn Høst 30 To semestre Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en kursavgift på ca. 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Camilla Rodal

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: