HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Naturfag 1, 1.-7. trinn

Kurset bygger på forkunnskaper fra grunnskolen og Vg1. Det inkluderer fagområdene biologi, kjemi, fysikk, geofag og teknologi og design og vektlegger både teoretiske og praktiske sider ved naturfagene.

Studiet omhandler planeten jorda – med et blikk på geologisk og biologisk utvikling, jordas plass i universet, vær og klima, økosystemer, miljøutfordringer og fysiske og kjemiske prosesser som foregår på jorda. Vi ser nærmere på levende organismer – og går spesielt inn i menneskets fysiologi og hva som foregår i levende celler. Videre går vi inn på hverdagskjemi, fysiske fenomener og teknologi i skolen. Det hele bindes sammen med et fokus på det å bli en dyktig og reflektert naturfaglærer med mye kunnskap om naturfag i skole og samfunn.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og tilbys også til lærere som ønsker videreutdanning.

Undervisning

4 økter á tre timer fordelt på 4 undervisningsdager per uke, samt obligatoriske ekskursjonsdager. Heltid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Det kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Studieinformasjon

Fakta

Naturfag 1, 1.-7. trinn Høst 30 1 semester, heltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en kursavgift på 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium. 

Kontakt

Faglig kontaktperson: Inger Kristine Jensen

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Datastudenter

Jobbmuligheter

Kurset kvalifiserer til å undervise i skolefaget naturfag på småskoletrinnet og mellomtrinnet.

Publisert: Oppdatert: