HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Marit Christiansen, HiOA

Naturfag 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5.–10. trinn.

Studiet er for lærere som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Om studiet

Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir et godt faglig grunnlag for arbeidet i klasserommet. Naturfag 1 for 5.-10. trinn henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk. Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5.-10. trinn.

Les mer om innhold og organisering.

Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer. En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer, og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse.

Tilpasset opplæring, vurdering og didaktisk bruk av IT i faget vil være en integrert del av studiet.

Organisering

Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som hver avsluttes med eksamen. Undervisningen går over to semestre. Studiet er organisert i seks samlinger, tre i høstsemesteret (emne 1: 15 stp.) og tre i vårsemesteret (emne 2: 15 stp.). Samlingene går over tre hele dager. Emne 1 i høstsemesteret har hovedvekt på biologi, geofag og fysikk og emne 2 i vårsemesteret har hovedvekt på kjemi, teknologi, miljø og naturfagdidaktikk. Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og didaktiske oppgaver. Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer, deling av ideer og opplegg.

Studentene skal i løpet av studiet levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget. Disse kan være av naturfaglig og/eller fagdidaktisk karakter. Faglærer og/eller medstudenter gir tilbakemelding på og/eller veiledning av de enkelte arbeidene.

Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom læringsplattformen Canvas (opplæring tilbys).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærerutdanning. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i naturfagsundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin. 

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Naturfag 1 for 5.-10. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Charlotte Aksland

Administrativ kontaktperson: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: