HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Naturfag 2, 1.-7. trinn

Denne videreutdanningen for lærere bygger på forkunnskaper fra Naturfag 1, fortrinnsvis fra grunnskolelærerutdanningen. Det inkluderer fagområdene biologi, kjemi, fysikk og naturfagdidaktikk.

Studiet vektlegger både den teoretiske og praktiske siden ved naturfagene. Kurset er profesjonsnært i arbeidsformer og arbeidskrav.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet inneholder emnene:

  • Kjemi 2
  • Fysikk 2
  • Teknologi i skolen 2
  • Kropp og helse 2
  • Det miljøbevisste mennesket
  • Jorda, planeten som ble levende 2
  • Å være lærer i naturfag 2

Studiet omhandler planeten jorda og utviklingen av livet på jorda, miljøutfordringer og fysiske og kjemiske prosesser som foregår på jorda. Vi ser nærmere på levende organismer – og går videre inn i menneskets fysiologi og hva som foregår i levende celler. Videre går vi inn på hverdagskjemi, fysiske fenomener og teknologi i skolen. Det hele bindes sammen med et fokus på det å bli en dyktig og reflektert naturfaglærer med mye kunnskap om naturfag i skole og samfunn.

Forskningskonferanse

Et arbeidskrav i Naturfag 2 innebærer å reise på forskningskonferanse, og deretter presentere noe fra konferansen for klassen. Vi anbefaler alle studenter å bli med på  ASE-konferansen (The Association for Science Education) i januar. Utgifter til reise og konferansen må dekkes av studentene selv. Det anbefales å ta kontakt med kursansvarlig for å få informasjon om eventuell felles organisering av reise. Dersom du ikke har anledning til å være med til ASE, må du ta kontakt med kursansvarlig for å få godkjent et alternativ.

Objektsamling i biologi

Et annet av arbeidskravene i Naturfag 2 er en objektsamling i biologi. Det lønner seg å starte arbeidet med dette i sommer eller tidlig på høsten, siden det er mye enklere å finne arter ute da. Nærmere beskrivelse av arbeidskravet kan fås ved å henvende seg direkte til kursansvarlig.

Målgruppe

Studenter som har gjennomført 30 studiepoeng med Naturfag 1, fortrinnsvis fra grunnskolelærerutdanningen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september 2018

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

I tillegg er det krav om bestått Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (ev. Naturfag 1 fra allmennlærerutdanningen).

Studieinformasjon

Fakta

Naturfag 2 Vår 2019 30 Ett semester Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en studieavgift på ca. 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson og kursansvarlig: Siv Gundrosen Aalbergsjø

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Det er stort behov for naturfaglærere i skolen, og spesielt for lærere med 60 studiepoeng.

Publisert: Oppdatert: