HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Naturfag og matematikk (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiet er et tilbud under Kompetanse for framtidens barnehage i regi av Udir. Pedagogisk ledelse av realfag i barnehagen er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere og andre med tilsvarende kvalifikasjon. Kurset vektlegger realfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærer som pedagogisk leder og veileder.

Om studiet

Naturfag og matematikk er både teoretiske og praktiske fag. En barnehagelærer skal ta utgangspunkt i barnas hverdagserfaringer og deres oppfatninger av naturfaglige og matematiske fenomener. Studentene skal gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om barnas forståelse av disse fenomenene. Studiet legger vekt på realfaglig arbeid i barnehagen, samt barnehagelæreren som pedagogisk leder og veileder.

Les mer om innhold og organisering.

Kurset utvikles i samarbeid med Naturfagsenteret. Sentrale emner er

  • barns utforskning av matematikk
  • fysikk, teknologi og utforskende lek i barnehagen
  • bruken av uteområde, biologisk mangfold
  • ledelse og utviklingsarbeid
  • barns språkutvikling knyttet til realfag
  • bruk av digitale verktøy
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Studiet åpner for søknad 1. februar 2018. Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet  (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere fra Udir vurderes for opptak ved HiOA. Søkere som er prioritert for studieplass ved HiOA av Udir vil motta e-post med informasjon om hvordan man søker opptak og søknadsfrist. 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som barnehagelærer.

Studieinformasjon

Fakta

Naturfag og matematikk i barnehagen Høst 2018 30 stp. Ett år, deltid, samlings- og nettbasert Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, og alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Guri Langholm

Administrativ kontaktperson:
Stine Rikter-Svendsen

Publisert: Oppdatert: