HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 2 (oppdrag)

Norsk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiet tilbys lærere i arbeid som allerede har 30 studiepoeng i norsk.

Studiet har til formål å videreutvikle et faglig og didaktisk grunnlag for norskopplæring i grunnskolen. Det vil gis en utvidet, forskningsbasert innsikt i norsk språk-, tekst- og litteraturvitenskap.

Om studiet

Norsk er det største skolefaget og berande for læringa også i andre fag.

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap, studentenes eget arbeid med språk og tekster og didaktisk refleksjon. Studentene møter kulturarven og moderne tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og de blir utfordret til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling i et flerkulturelt samfunn.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er bygd opp av to emner á 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen. Innholdet i emne 2 bygger på innholdet i emne 1.

Emne 1: Skjønnlitterære klassikere for barn, ungdom og voksne – barnelitteraturhistorie - lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv – elevtekster.

Emne 2: Samtidslitteratur for barn og unge – multimodale tekster – muntlighet – den andre leseopplæringen – språklige endringsprosesser.

Organisering

Norsk 2 for 1. - 7.trinn er nettbasert med tre samlinger hvert semester og går over ett år. Det består av to emner à 15 studiepoeng med innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen i hvert emne. Studentene arbeider med de skriftlige oppgavene mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet.

Begge emner har tre samlinger, hver på to dager, til sammen seks hele undervisningsdager. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av digitale verktøy (bruk av læringsplattformen Canvas og internett) for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen.

Bokmål og nynorsk er likt representert. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassane er reserverte for søkjarar som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærarutdanning. I tillegg er det krav om bestått norsk 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) eller norsk 1 (30 studiepoeng) frå allmennlærarutdanninga. Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre lærarutdanninga si. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar i grunnskolen eller ha kontakt med en skole der det er mogleg å aktivt ta del i norskopplæring.

Søkjarar med utanlandsk lærarutdanning lyt få denne godkjend av Utdanningsdirektoratet. Sjå  www.udir.no for meir informasjon om godkjenning av utanlandsk utdanning.

Søkjarar med utanlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse som oppfyller krava for generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Norsk 2 for 1.-7. trinn Høst 2018 15+15 stp. 1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Publisert: Oppdatert: