HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 2 (oppdrag)

Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. I så vel språklige som litterære emner, vil Norsk 2 integrere et andrespråksperspektiv og et interkulturelt perspektiv.

Om studiet

Studiet fokuserer på elevers forståelse av og produksjon av tekster, muntlige tekster, sammensatte tekster og skriftlige tekster. I arbeidet med å tolke og produsere tekster blir retorikk vektlagt som oppskrift for tekstproduksjon og som analyseverktøy. Skriveopplæring og vurdering er sentrale emner på kurset.

Arbeid med skjønnlitteratur i flere sjangrer utgjør en omfattende del av studiet. Eldre klassikere så vel som samtidsdiktning blir tematisert, og det samiske perspektivet er ivaretatt. Analyse, litterære samtaler samt didaktisk arbeid med skjønnlitteratur i klasserommet blir vektlagt.

Les mer om innhold og organisering.

Et mål for studiet er å skape forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid i språk og tekstkultur. Emner som gis stor plass blir derfor eldre litteratur og språkhistorie.

Skriveopplæring og lesedidaktikk er emner som tar sikte på å bidra til videreutvikling av lese- og skriveferdigheter. Andre emner ved kurset er samtidsdikting i flere sjangrer, samt arbeid med essay og film.

I språklige, så vel som litterære emner, vil flerspråklighet og andrespråkslæring, samt et interkulturelt perspektiv være gjennomgående.

Organisering

Norsk 2, 5-10 er nettbasert med tre samlinger i hvert semester, og går over ett år. Det består av to emner à 15 studiepoeng med innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen i hvert emne. Det er krav om bestått emne 1 for å kunne starte på emne 2. Studentene arbeider med de skriftlige oppgavene mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet.

Begge moduler har tre samlinger, hver på to dager, til sammen seks hele undervisningsdager, tre med litterær og tre med språklig hovedinnretning. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av digitale verktøy (bruk av læringsplattformen Canvas og internett) for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen.

Bokmål og nynorsk er likt representert. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassane er reserverte for søkjarar som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærarutdanning og norsk 1, trinn 5-10, (30 studiepoeng) eller norsk 1 (30 studiepoeng) frå allmennlærarutdanninga. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar eller ha kontakt med ein skole der det er mogleg å aktivt ta del i norskopplæring. Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre lærarutdanninga si. 

Emne 1 må vere bestått for å starte på emne 2.

Søkjarar med utanlandsk lærarutdanning lyt få denne godkjend av Utdanningsdirektoratet. Sjå  www.udir.no for meir informasjon om godkjenning av utanlandsk utdanning.

Søkjarar med utanlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse som oppfyller krava for generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Norsk 2 for 5.-10. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig:  Mette Elisabeth Nergård

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: