HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Norsk som andrespråk

Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever.

Om studiet

Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. 

Les mer om innhold og organisering.

Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever. Teorier blir i størst mulig grad relatert til en praktisk skolehverdag. Bruk av elevmateriell fra egen undervisningspraksis vil være aktuelt.

Studiet gjennomføres på deltid med én- til todagerssamlinger ca. en gang i måneden. Studiet er delvis nettstøttet.

Målgruppe

Videreutdanningen er primært tilrettelagt for lærere i videregående opplæring med undervisningskompetanse i norsk, allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger.

Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

 

Poenggrense ved siste opptak

47,1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse /realkompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Norsk som andrespråk Høst 2018 30 To semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: