HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Norsk språkopplæring

Studiet er for studenter som har søkt opptak til kompletterende lærerutdanning og oppfyller alle opptakskrav bortsett fra norskkravet. Studiet skal kvalifisere studenter i norsk språk på nivå B2 og akademisk norsk etter det europeiske rammeverket for språk.

Om studiet

Studiet består av 30 studiepoeng og omfatter opplæring i språket som system, lesing av fagtekster, øvelser i muntlig bruk av språket og tekstproduksjon. I første semester vil det tilbys opplæring i norsk nivå B2 og i andre semester vil det tilbys opplæring i norsk akademisk nivå. 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er studenter som har fått opptak på kompletterende utdanninger ved OsloMet, men andre studenter kan få opptak ut fra en helhetlig vurdering av deres språklige kompetanse. Det er studieledelsen ved det aktuelle instituttet som fatter endelig vedtak. De kompletterende utdanningene retter seg mot personer med fluktbakgrunn som har fått oppholdstillatelse i Norge, og som har en ferdig profesjonsutdanning fra hjemlandet.

Studenter som allerede har bestått norskkurs på nivå B2 vil også kunne ha utbytte av studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt som klasseromsundervisning, i tillegg til gruppearbeid og selvstendig arbeid. Studentene må delta aktivt i undervisningen og tilføre innhold som støtter opp om læringsutbyttene for emnet. Det holdes ukentlige seminar der studentene får hjelp til å finne frem faglig relevante tekster og artikler til diskusjon. Det gjennomføres også sosiale aktiviteter i løpet av perioden.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Informasjon kommer.

Opptakskrav

Søkere til kurset må ha søkt opptak til studiet kompletterende utdanning og må oppfylle alle opptakskrav til kompletterende utdanning bortsett fra norskkravet. Søkere som ikke oppfyller norskkravet til kompletterende utdanning vil først få tilbud om språkkurs på nivå B1. 

Kandidatene som søker opptak på kurset må dokumentere grunnleggende ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig, minst tilsvarende nivå A2 i Det Europeiske Rammeverket for Språkkompetanse. Ferdighetene kan enten dokumenteres skriftlig ved kompetansebevis eller ved å gjennomføre 1 times skriftlig prøve og intervju der muntlige norskferdigheter blir prøvd. Resultatet av intervjuet og skriftlig prøve kan ikke påklages.

Studieinformasjon

Fakta

Norsk språkopplæring Høst (kun for studenter som har fått opptak til Kompletterende lærerutdanning) 30 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg til semesteravgift kommer en studieavgift på ca. 7500,00 kroner per semester.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer studieinformasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Eivind Karlsson

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: