HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Norsk tegnspråk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Tilbudet er beregnet på lærere som er tilsatt i skolen. Studiet består utelukkende av opplæring i norsk tegnspråk.

Det kreves ingen forkunnskaper i tegnspråk.

Om studiet

Norsk tegnspråk 1 har som hovedmål å gi en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk for lærere som skal undervise i og på norsk tegnspråk. Stor vekt blir lagt på praktisk språklæring, og i tillegg inngår forskningsbasert kunnskap om grunnleggende grammatikk og døves kultur og historie. Etter behov blir noe av stoffet differensiert for ulike klassetrinn. Det kreves ingen forkunnskaper i norsk tegnspråk.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er hovedsakelig praktisk rettet og forbereder lærerne på møtet med elever som skal ha opplæring i og på tegnspråk. Som del av studietilbudet legges det opp til kunnskapsdeling i eget kollegium, utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget, og pedagogisk bruk av digitale verktøy. Deltakerne skal også arbeide med læreplanen i norsk tegnspråk og med Rammeverket for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk.

Organisering

Studiet er bygd opp som to emner, hvert på 15 studiepoeng, og går over ett år med start om høsten. Det er tre samlinger à fem dager i semesteret. Emne 2 bygger på undervisningen i emne 1. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk, av og til på norsk.

På samlingene blir undervisningen gitt i form av forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet.

Mellom samlingene arbeider deltakerne med selvstudium av pensumtekster, praktisering av egne ferdigheter ved bruk av video og i eventuelt lokalt tegnspråkmiljø, erfaringsdeling med kolleger og innlevering av arbeidskrav. Det forutsettes aktiv bruk av video mellom samlingene. Da studiet også er basert på arbeidskrav mellom samlingene, vil det være nødvendig at studentene har tilgang til datamaskin med kamera og opptaksmulighet, samt internettilgang. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på deltakernes tegnspråklige produksjon.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget norsk tegnspråk for å få fullført sin lærerutdanning. Deltakere som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta del i opplæring i norsk tegnspråk. Det kreves ingen forkunnskaper i norsk tegnspråk. 

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for   generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Norsk tegnspråk 1, trinn 1-10 Høst 2018 30 To semestre, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Administrativ kontaktperson: Kaja Kristin Ahlgreen

Faglig kontaktperson: Ingvild Larsen Skjong

Samlingsdatoer 2018-2019

Samlingsdatoer for høstsemesteret vil bli oppdatert på student.oslomet.no.

Publisert: Oppdatert: