HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning av nyutdannede lærere, innpassingsmodul

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Studiet gir handlingskompetanse for å gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i barnehage og på skole og i PPT.

Studiet inngår i strategien for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) 2014-2018.

Om studiet

Det overordnede målet med studiet er å styrke deltakernes kunnskaper og kompetanse ved organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet innebærer at studentene/deltakerne skal

 • bli bedre til å analysere behovet for organisasjonsutvikling og tilegne seg kompetanse til å planlegge og gjennomføre et endringsarbeid i PP-tjenesten, i skoler og i barnehager
 • tilegne seg kunnskap om ulike teoretiske, metodiske og pedagogiske tilnærminger som sammen bidrar til forståelse av hvordan barnehager, skoler og PPT fungerer som organisasjoner, og hvordan utviklingsprosesser gjennomføres
 • bli i stand til å mobilisere endringskraft og til å håndtere motstand mot endring, ved beslutningsprosesser både på organisasjon, gruppe og individnivå

Emne 1 (Høst): Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15 stp.) 

Emnet retter oppmerksomhet mot grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne identifisere og kartlegge behov for utviklings- og endringsarbeid i barnehager og skoler med henblikk på barn og unge med særlige behov og barn og unge med lavt læringsutbytte.

Emne 2 (Vår): Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering (15 stp.) 

Emnet retter oppmerksomhet mot prosesser knyttet til å kunne initiere, lede og gjennomføre utviklings- og endringsarbeider i PP-tjenesten og i barnehager og skoler med henblikk på barn og unge med særlige behov og barn og unge med lavt læringsutbytte.

Organisering

Studiet er et deltidsstudium over to semestre og består av seks samlinger på to til tre dager. Aktivitetene på samlingene består av seminarer, forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Samlingsdager 2017-2018

Høst 2017

Uke 35: 31.08.-01.09.2017

Uke 42: 18.-20.10.2017

Uke 48: 30.11.-01.12.2017

Vår 2018

Uke 2: 11.-12.01.2018

Uke 10: 8.-9.03.2018

Uke 17: 25.-27.04.2018

Med forbehold om endringer.

Arbeidskrav og eksamen

Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med litteratur, analyser og lærings- og praksisrelaterte oppgaver, samt forberedelser til muntlige og skriftlige presentasjoner for medstudenter. Se programplanen for nærmere beskrivelse av arbeidskrav og faglig aktivitet mellom samlingene.

Eksamen består av skriftlige oppgaver i gruppe/individuelt.

 • Emne 1, høst: Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15 stp.) Bestått/ikke bestått.
 • Emne 2, vår: Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering (15 stp.) Gradert karakter.

Arbeids- og eksamensformene innebærer å integrere teoretiske perspektiver i egne utviklingsprosjekter og bruk caseeksempler fra egen praksis.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Slik søker du:

 1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal. Søknadsfrist 1. mars 2017.
 2. Søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra HiOA som foretar det endelige opptaket, innen 1. mai 2017.
 3. Registrer deg som søker i SøknadsWeb innen 10. mai 2017.
 4. Last opp vitnemål og karakterutskrift for relevant bachelor- eller mastergrad i SøknadsWeb innen 10. mai 2017.
 5. Søknad om opptak blir behandlet ved HiOA.
 6. Søkere som blir tatt opp får informasjon om studiestart o.l. innen 1. juli 2017.

Opptakskrav

Opptak til organisasjonsutvikling og endringsarbeid i strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i PPT (SEVU PPT) forutsetter at du har søkt og blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet, samt at du har bestått relevant utdanning på bachelornivå og tilsettingsforhold i PP-tjenesten.

Eksempler på relevant utdanning (Utdanning.no).

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT).

Studieinformasjon

Fakta

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Fører til grad:
Studiet kan inngå i en mastergrad.
Høsten 2017 30 stp. 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 30 Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig:  Rolf Fasting

Administrativ:  Eva Skals Johnskareng
Tlf.: 67 23 72 87 

Publisert: Oppdatert: