HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Pedagogisk veiledning for øvingslærere i barnehagen

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1

Det trengs veiledere for både nyutdannede lærere og for studenter i praksis. Skoler og barnehager har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling.

Om studiet

Studiene i pedagogisk veiledning tilbys i to klasser, en for barnehagelærere og en for grunnskolelærere.

Målgrupper

Målgruppene for studiet er følgende:

 • Praksislærere som har studenter i praksis knyttet til grunnutdanningen ved fakultetet (både barnehage- og skoleområdet).
 • Veiledere for nyutdannede (både barnehage- og skoleområdet).
 • Personer med andre veiledningsoppgaver i barnehage og skole, som ønsker å videreutvikle sin veiledningskompetanse.
Les mer om innhold og organisering.

Pedagogisk veiledning er et sentralt kompetanseelement i læringsarbeid som i økende grad gis betydning for utvikling av individet og lærende organisasjoner.

Emne 1 gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings- og utviklingsprosesser. Emnet gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning.

Emne 1 består av to deler, 10 + 5 studiepoeng. Den første delen gir en generell innføring i veiledning. Den andre delen er rettet mot spesifikke fokusområder for skole og barnehage.

Studiet omfatter følgende tema:

Del 1 (10 stp.): Generell innføring

 • Veiledning – sentrale begreper og metoder.
 • Kommunikasjon og samspillprosesser i veiledning.
 • Veiledningsprosessen og roller i veiledning.
 • Læring og veiledning.
 • Om å utvikle seg som veileder.

Del 2 (5 stp.): Fokusområde (fordypning enten som praksislærer/veileder av nyutdannede)

 • Veileders oppgaver.
 • Utfordringer knyttet til fokusområdet.

Du må velge ett av fire fokusområder når du søker i Søknadsweb:

 • Praksislærer i grunnopplæringen for lærere.
 • Praksislærer i grunnopplæringen for barnehagelærere.
 • Veileder for nyutdannede i skole.
 • Veileder for nyutdannede i barnehage.

Om du er usikker på hvilket fokusområde du skal velge, kontakt faglig kontaktperson.

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert. Oppstarten av studiet er intensiv for å sette i gang læringsprosessene. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper med oppgaver knyttet til egen erfaring som veileder. Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse. Det er krav om tilstedeværelse i all undervisning. For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Undervisning - studiebelastning

Studiet har ni samlinger over to semestre - noen på dagtid og noen på ettermiddagstid. 

Videre studier

Bestått emne 1 gir grunnlag for opptak på Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 2 (se nettsiden for detaljerte opptakskrav).

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Når du søker må du velge ett av fire fokusområder. Les mer om fokusområder ovenfor.

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning.

Lærere ved barnehager og skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og veiledere for nyutdannede oppnevnt av barnehage- og skoleeier, blir prioritert ved opptak. Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved LUI kan tas opp ved studiet, selv om praksiskravet ikke er oppfylt.

Studieinformasjon

Fakta

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 Høst 15 To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglige spørsmål om barnehage: Magritt Lundestad / Henna Naustheller
Faglige spørsmål om skole: Inger Ulleberg

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for funksjon som praksislærer.

Du får økt godtgjøring som praksislærer ved påbygging av emne 2.

Publisert: Oppdatert: